Zaključci VII. Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

Hrvatska i svijet
01.06.2015 20:09
D. Požarić
1
1
Nastavak zagovaranja, poticanja i provedbe aktivnosti vezanih uz podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, unapređenje međuresorne suradnje svih dionika koji sudjeluju u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i njihova daljnja edukacija i senzibilizacija dva su od devet zaključaka koje je 29. svobnja na svojoj sjednici donijela VII. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.
Navodimo i ostale zaključke:
  • Potrebno je nastaviti s preventivnim programima, aktivnostima i usmjeravanjima djece od najranije dobi (uključujući predškolsku, školsku i studentsku populaciju) na nultu stopu tolerancije prema svim oblicima rodno uvjetovanog nasilja.
  • Pozivaju se državne vlasti i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na osnivanje novih skloništa i osiguranje dostatnih financijskih sredstava za nesmetan rad postojećih skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.
  • Pozivaju se nadležne institucije na nacionalnoj i lokalnim razinama na dosljednu i učinkovitiju provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i drugih propisa i strategija kojima se regulira pitanje suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja.
  • Nastavit će se suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH u provedbi projekta „Moj glas protiv nasilja“i drugih aktivnosti vezanih uz suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji uključujući diseminaciju Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.
  • Pozivaju se općine, gradovi i županije da pristupe potpisivanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.
  • Pozivaju se nadležna državna tijela da pokrenu postupak ratifikacije pravnog dokumenta koji osigurava sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja - Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije), čija je Republika Hrvatska potpisnica od siječnja 2013. godine.
  • Pozivaju se mediji na primjereno i nepristrano izvještavanje o slučajevima rodno uvjetovanog nasilja sukladno propisima i Smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji.
(dp)
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti