Porez na dohodak građana i porezne olakšice

Gospodarstvo
13.02.2004 00:00
Izvor: Istra danas/dp
D. Požarić
Polako se bliži vrijeme podnošenja Prijave poreza na dohodak. Prijava poreza na dohodak mora se dostaviti nadležnoj poreznoj upravi prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta najkasnije do konca veljače tekuće za prethodnu kalendarsku godinu.

Obzirom na činjenicu da su tijekom 2003. godine u Zakon o porezu na dohodak unesene brojne porezne olakšice, ne bi ih se bilo loše prisjetiti. Naravno, opširne podatke o svim poreznim olakšicama i oslobođenjima možete pronaći na internet stranicama Ministarstva financija - Porezne uprave, u Zakonu o porezu na dohodak (NN br. 127/00, 150/02, 163/03) i Pravilniku o porezu na dohodak (NN br. 140/03, 150/02, 188/03) te u ostalim poreznim propisima. Prema Zakonu o porezu na dohodak (u daljnem tekstu Zakon) porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Tuzemni porezni obveznik je fizička osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, a inozemni porezni obveznik je fizička osoba koja u RH nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u RH ostvaruje dohodak koji podliježe oporezivanju prema odredbama Zakona. Porez na dohodak utvrđuje se i plaća za kalendarsku godinu, koja je u RH i porezno razdoblje (fiskalna godina). Tuzemnim poreznim obveznicima oporezuju se sljedeći oblici dohotka: od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala i od osiguranja. Osnovica poreza na dohodak je ukupni iznos dohotka koji porezni obveznik ostvari u zemlji i inozemstvu, uvećan za iznos vraćenog doprinosa iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti koji je u prethodnom razdoblju obračunat i uplaćen iz iznosa poreza koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice (Čl. 77. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja), a umanjen za iznos plaća novozaposlenih i nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, za preneseni gubitak i za osobni odbitak.

Obzirom na pretpostavku da većina čitatelja ostvaruje uglavnom dohodak od nesamostalnog rada, porezna osnovica se dobije kad se od dohotka (plaće) oduzmu doprinosi za 1. i 2. stup obveznog mirovinskog osiguranja (20%) i osobni odbici radnika. Osnovni osobni odbitak i stope poreza na dohodak Prema Zakonu, osnovni osobni odbitak za poreznog obveznika iznosi 1.500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno 18.000,00 kn na godišnjoj razini.

Osobni odbitak za umirovljenike priznaje se u visini mirovine, a najviše do 2.550,00 kuna mjesečno. Porez na dohodak plaća se po stopi od 15% od porezne osnovice do iznosa od 3.000,00 kn, po stopi od 25% na dio dohotka od 3.000,00 kn do 6.750,00 kn, po stopi od 35% na dio dohotka od 6.750,00 kn do 21.000,00 kn te po stopi od 45% na dio dohotka koji premašuje 21.000,00 kn.
Osobni odbitak za uzdržavanje članova uže obitelji i djece

Tuzemni porezni obveznici mogu odbiti i osobni odbitak, i to 0,4 osnovnoga osobnog odbitka (600,00 kn mjesečno) za uzdržavane članove uže obitelji te bivšega bračnog druga za kojeg plaćaju alimentaciju, a za uzdržavanu djecu: 0,42 osnovnoga osobnog udbitka za prvo dijete, 0,59 za drugo, 0,84 za treće, 1,17 za četvrto, 1,59 za peto, 2,09 za šesto, 2,67 za sedmo, 3,34 za osmo, 4,09 za deveto i 5,0 za deseto, a za svako daljnje dijete faktor osnovnoga osobnog odbitka povećava se za 1,0 u odnosu na faktor osobnog odbitka za prethodno dijete.

Nadalje, porezni obveznici mogu odbiti i 0,25 osnovnoga osobnog odbitka (375,00 kn) za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom.
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja temeljem uzdržavanja članova uže obitelji i djece može biti mjesečno, t.j prilikom isplate plaće/mirovine na osnovi podataka iz obrasca PK ili godišnje - po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak. Uzdržavanim članovima smatraju se supružnik, roditelji poreznog obveznika, roditelji njegovog bračnog druga, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe i očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, djeca nakon završetka redovnog školovanja i bivši bračni drug za kojeg porezni obveznik plaća alimentaciju, a kojima dohodak i drugi primici na godišnjoj razini ne prelaze 7.500,00 kn. Djetetom se smatra dijete kojega roditelji, poočimi ili pomajke uzdržavaju, kao i usvojeno dijete i dijete povjereno na skrb ako živi zajedno sa skrbnikom. U tom slučaju biološki roditelji ne mogu koristiti te osobne odbitke. Osobama s invaliditetom smatraju se fizičke osobe (porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji) kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim propisima utvrđeno tjelesno oštećenje ili invalidnost.

Više o tome možete pročitati u četvrtom broju mjesečnika "Istra danas".
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti