Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Vrsara

Lokalno
30.12.2008 00:00
D. Požarić
Predsjednik Općinskog vijeća Matukina i načelnik Štifanić
Predsjednik Općinskog vijeća Matukina i načelnik Štifanić
Autor: S.H.
U ponedjeljak, 29. prosinca 2008. godine održana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar.
Predsjednik Općinskog vijeća Franko Matukina je predložio da se ovoga put ne predvidi točka ”vijećnička pitanja”, budući da je nedavno održana sjednica Vijeća sa bogatim ”aktualnim satom”, a nakon sjednice se planira domjenak i druženje. Vijećnici su jednoglasno prihvatili ovaj prijedlog.
Nakon toga, jednoglasno je usvojen slijedeći Dnevni red:
  1. Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića ”Tići” Vrsar za pedagošku 2007/2008. godinu,
  2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu,
  3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu,
  4. Donošenje Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Vrsar za 2008., 2009. i 2010. godinu.
Ad. 1) Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića ”Tići” Vrsar za pedagošku 2007/2008. godinu
Općinsko je vijeće jednoglasno usvojilo godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića ”Tići” Vrsar za pedagošku godinu 2007/2008.
Ravnateljica vrtića Venis Gregurović je u svom izlaganju istaknula da se najveća novost u protekloj pedagoškoj godini odnosila na otvaranje treće jasličke grupe. Zbog te nove grupe, zaposlene su i dvije nove odgajateljice u vrtiću, jednu u stalni radni odnos te jednu pripravnicu. Na kraju prošle pedagoške godine, u vrtiću je bilo ukupno 120 djece, kojima treba pridodati 18-ero djece iz grupe koja pripada talijanskom dječjem vrtiću ”Paperino” iz Poreča, a koja također djeluje unutar vrtića. Ravnateljica je istaknula zadovoljstvo potporom koju Općina daje svojem vrtiću, što znatno doprinosi odličnim rezultatima ustanove. Vezano za materijalne uvjete, neophodni su određeni radovi na zgradi, a najhitnija je sanacija krovišta. Radovi se upravo počinju izvoditi, a sredstva su predviđena u Proračunu Općine Vrsar.
U raspravi se javilo tri vijećnika: Celeste Gerometta (IDS) te Adriano Ukušić i Mirjana Žiković (HDZ), svi sa riječima hvale prema ustanovi, ali i sa nekoliko pitanja i prijedloga.
Gerometta smatra da je vrsarski vrtić među najuspješnijima u državi, te da bi se ta činjenica trebala više isticati u medijima te u javnosti. Pitao je što je s učenjem stranih jezika u vrtiću, poglavito engleskog, te da li je uprava vrtića analizirala posljedice za vrtić koje bi imala najavljena izgradnja vrtića u Funtani te sukladno tome i manji broj polaznika vrtića u Vrsaru.
Ravnateljica Gregurović je odgovorila da se u vrtiću već nekoliko godina vrlo uspješno provodi program učenja engleskog jezika. Razmišljalo se i o uvođenju učenja talijanskog jezika, ali samo je dvoje roditelja bilo zainteresirano.
Adriano Ukušić se nadovezao i predložio da odgajateljice iz talijanske grupe doprinesu u tom smislu, kako bi djeci barem početno ”ušao u uho” talijanski, kao ključan jezik za Vrsar kao turističko mjesto.
Vezano za projekt izgradnje vrtića u Funtani, ravnateljica je odgovorila da joj je načelnik Općine Funtana prigodom posjeta u listopadu rekao da je prvi preduvjet za izgradnju vrtića u Funtani dovoljan broj djece koja bi ga pohađala. Najnovije informacije je ravnateljica doznala iz medija. Uputila je dopis Općini Funtana i očekuje odgovor o određenim pojedinostima tog projekta, koje su bitne za kratkoročno i srednjoročno planiranje prostornih i kadrovskih uvjeta za vrtić u Vrsaru. Trenutno je u vrsarskom vrtiću 28 djece iz Funtane, od toga 4 u talijanskoj grupi. Bez te djece ne dolazi u pitanje funkcioniranje vrtića, budući da su, po standardima, grupe ionako dosta ”natrpane”, posebice imajući na umu nove predškolske standarde koji stupaju na snagu u narednoj godini. Iz Funtane su 2002. godine, ”prešle” i tri djelatnice u Vrsar, te je od Općine Funtana zatraženo očitovanje i po tom pitanju. Mirjana Žiković je pitala da li je nužno spajanje grupa koje se u vrtiću događa ljeti, budući da, po njoj, ljeti nije smanjen broj djece koje pohađa vrtić te da to predstavlja problem za djecu, naročito one najmlađe.
Ravnateljica Gregurović je odgovorila da se broj djece koje pohađaju vrtić ljeti smanjuje, i to značajno. To je glavni razlog spajanja grupa, a budući da vrtić radi smanjenim intenzitetom, ujedno se omogućuje da odgajateljice i tehničko osoblje iskoriste godišnje odmore. Vrsarski vrtić je jedan od rijetkih koji radi kontinuirano i ne zatvara svoja vrata ni ljeti ni zimi, te iskorištavanje godišnjih odmora predstavlja zbog toga značajan problem. Isto tako, naglasila je da i djeci itekako treba ”godišnji odmor”, odnosno vrijeme kad će više biti u krugu obitelji i imati topliju, intimniju atmosferu koja u vrtiću ne može biti na razini obiteljskog doma, ma koliko se svi u njemu trudili da tome bude tako.
Ad. 2) Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu
Općinsko je vijeće donijelo Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu, uz 10 glasova ”za” i 3 glasa ”protiv”.
Proračun se ovim prijedlogom smanjuje sa 30.952.200 na 27.583.070 kuna, to jest za 3.369.130 kuna, ili 10,88%. Najveće smanjenje na prihodovnoj strani se dogodilo na stavci prihoda od zakupa zemljišta (1.885.060 kuna) i prihoda od TZO Vrsar (1.000.000 kuna). Na rashodovnoj strani, glava ”Ured Poglavarstva i Općinskog vijeća” je ostala praktički ista. Glava ”Odsjek za financije, proračun i računovodstvo” je povećana za 5,2 milijuna kuna, a 5 milijuna kuna se odnosi na oročavanje namjenskih sredstava za investicije koje se neće realizirati u ovoj godini, a koja su se vodila u trećoj glavi, ”Odsjek za komunalni sustav”. Ta je glava ukupno smanjena za 7,47 milijuna kuna, a najveći se dio odnosi na sredstva namijenjena sanaciji porečkog odlagališta, na izgradnju prometnica (u Zoni Neon i na Obali Maršala Tita) te na izgradnju kanalizacije (fekalne i oborinske) u Zoni Neon. Glava ”Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo” je smanjena za 625.500 kuna (ili za 52,36%), a najveće se smanjenje odnosi na geodetsko-katastarske usluge (150.000 kuna) povezane s novom katastarskom izmjerom. Društvene djelatnosti su doživjele smanjenje od 486.150 kuna, ili 7,7%. U okviru toga, značajnije je povećanje doživio socijalni program a smanjenje program kulture, dok su predškolski odgoj, školstvo, civilno društvo, sport i rekreacija te civilno društvo i ostale društvene potrebe doživjeli manja smanjenja planiranih iznosa.
U raspravi, Adriano Ukušić (HDZ) je ustvrdio da je takav rebalans proračuna, koji predviđa znatno smanjenje sredstava, dobar argument u prilog tvrdnji da je općinski Proračun donesen na prethodnoj sjednici Vijeća ”prenapuhan i nerealan”, pogotovo zbog planiranih zakupa od zemljišta koje koristi Maistra u kampovima.
Odgovorio mu je pročelnik Slobodan Vugrinec, snažno ističući da smatra kako bi svi vijećnici trebali imati zajednički stav o strateškim interesima kao što je valorizacija općinske imovine, odnosno, u konkretnom slučaju, o (ne)naplati korištenja općinskog zemljišta od Maistre, koja je glavnim razlogom smanjenja Proračuna u ovom rebalansu. Nejedinstvo oko toga stava koje bi se moglo percipirati u medijskim izvještajima sa sjednica ne doprinosi rješavanju tog problema, a neosporno je da Općini pripadaju prihodi od svoje imovine te da se ona mora na sve legalne načine boriti da te prihode i ostvari. Istaknuo je da i dalje vjeruje u razum vodećih ljudi rovinjskog hotelijera te da očekuje da će Maistra početi izvršavati svoje obaveze, budući da su, s druge strane, svi razvojni projekti firme na području Općine Vrsar nemogući bez suradnje s Općinom koja treba donijeti urbanističke planove, ali i dati u zakup zemljište za izgradnju golf igrališta.
Načelnik Franko Štifanić je dodao kako postoje suprotni primjeri od onoga Maistre, a to je odlična suradnja na obostranu korist koju je Općina Vrsar imala i ima sa porečkim firmama Plavom lagunom i Rivierom. Isto tako, način na koji je regulirano zemljište sa tim firmama (koje su Općini od početka priznali njezino neosporno pravo vlasništva nad zemljištem) je važan presedan i argument u korist Općine u sporu s Maistrom.
Ad. 3) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu
Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu, sa 9 glasova ”za”, 3 glasa ”protiv” i jednim ”suzdržanim” glasom.
Proračunski programi i ostali dokumenti koji ”prate” proračun, korigirani su sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna.
Ad. 4) Donošenje Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Vrsar za 2008., 2009. i 2010. godinu
Donijete su i Izmjene i dopune Projekcije proračuna Općine Vrsar za 2008., 2009. i 2010. godinu, sa istim ishodom glasanja kao u prethodnoj točki dnevnog reda.
Projekcija za 2008. godinu je usklađena sa Izmjenama i dopunama Proračuna, projekcija za 2009. godinu s Proračunom Općine Vrsar za 2009. godinu (donesenom na sjednici Općinskog vijeća od 17. prosinca), a projekcija za 2010. godinu s Projekcijom Proračuna Općine Vrsar za 2009., 2010. i 2011. godinu (također donesenom na sjednici Općinskog vijeća od 17. prosinca).
U raspravi, vijećnik Ukušić je tražio pojašnjenje o tome na čemu se temelji planirani rast proračuna u idućim godinama, smatrajući da ne postoje razvojni programi koji bi to potkrijepili.
Pročelnik Vugrinec i načelnik Štifanić su se ponovno vratili na argumentaciju koju su iznijeli i prilikom donošenja Proračuna za iduću godinu, napominjući da postoji brojni projekti za koje se sad stvaraju pretpostavke donošenjem planova i strategija, te da se nakon njihove realizacije može očekivati znatan porast poreznih prihoda i neporeznih prihoda, kao i vrijednosti općinske imovine.
Na kraju sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Matukina i načelnik Štifanić poželjeli su vijećnicima kao i svima prisutnima sve najbolje u nadolazećoj godini te podijelili vijećnicima prigodne darove. Druženje je nastavljeno na tradicionalnoj, zajedničkoj blagdanskoj večeri.
Marin Grgeta,
Referent za društvene djelatnosti i informiranje Općine Vrsar.
 
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti