Nova preporuka VE za uravnoteženo sudjelovanje žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju

Hrvatska i svijet
02.02.2009 00:00
D. Požarić
Ured za ravnopravnost spolova tiskao je drugo izdanje Preporuke Rec(2003)3 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju i Memorandum s objašnjenjima u nakladi od 2 000 primjeraka.
 U smislu ove Preporuke smatra se da uravnotežena participacija žena i muškaraca znači da zastupljenost, bilo žena, bilo muškaraca, u bilo kojem tijelu koje odlučuje u političkom ili javnom životu, ne bi smjela pasti ispod 40%.
Na osnovi toga države članice Vijeća Europe pozvane su da razmotre uvođenje različitih mjera, uključujući i zakonske izmjene, s ciljem uvođenja uravnoteženije participacije žena i muškaraca u političkom i javnom životu. Navedene odredbe postale su sastavni dio novog Zakona o ravnopravnosti spolova, koji je u RH stupio na snagu u srpnju prošle godine, i koji obvezuje političke stranke da prilikom predlaganja izbornih lista ispoštuju odredbu o najmanje 40% zastupljenosti jednog spola.
S obzirom na održavanje općih lokalnih izbora u svibnju ove godine kao i trajnu podzastupljenost žena u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ured za ravnopravnost spolova tiskao je drugo izdanje ove Preporuke kako bi se s njenim sadržajem upoznala javnost uključujući političke stranke, lokalne vlasti, javne službe i nevladine organizacije.
U Preporuci se posebno ističe i odgovornost medija za nestereotipno prikazivanje i osiguravanje jednake vidljivosti žena i muškaraca tijekom izbornog procesa.
Tekst Preporuke dostupan je javnosti u elektronskom obliku na internetskim stranicama Ureda, a svi zainteresirani za nabavu dodatnog tiskanog izdanja ove publikacije mogu se obratiti tajništvu Ureda na tel. 01 6303090 ili putem elektroničke pošte ured.ravnopravnost@vlada.hr
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti