Natječaj: određeno puno radno vrijeme - pomagač/ica u nastavi

Lokalno
02.07.2018 09:57
D. Požarić
Dječji vrtići i jaslice Radost zapošljavaju
Dječji vrtići i jaslice Radost zapošljavaju
Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice "Radost" Poreč objavljuje natječaj za prijem na poslove asistenta – pomagač/ica u nastavi, jedna osoba za rad u vrtiću s djecom s teškoćama, na određeno puno radno vrijeme najduže do 31.08.2018. godine, za rad u vrtiću u Poreču.
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete
  • iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju;
  • završeni prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja (VŠS) pedagoških studija ili srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju (SSS);
  • sa ili bez radnog iskustva;
Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku diplome, presliku osobne iskaznice, presliku izvoda iz knjige rođenih, presliku uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ne starije od datuma objave natječaja, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.
Dostaviti na adresu: Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice "Radost" Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, u roku od 8 dana od objave natječaja, s naznakom "Natječaj za asistenta-pomagač/ica u nastavi".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnik dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova i originalne dokumente ili ovjerene preslike traženih dokumenata.
Natječaj je objavljen od 02.07.2018. do 11.07.2018. godine. (dp)
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti