Lansiran Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Hrvatska i svijet
13.12.2012 14:36
D. Požarić
1
1
Točno u 12 sati i 12 minuta 12. prosinca 2012. godine Agencija za zaštitu okoliša lansirala je nacionalni portal s podacima o ispuštanjima onečišćujućih tvari i otpadu, koji je nazvan Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO). Prvi hrvatski portal toga tipa s javno dostupnim podacima simboličkim je klikom miša u rad pustio ravnatelj Agencije prof. dr. sc. Neven Voća.
Tom je prigodom istaknuo kako je portal završen i u rad pušten sedam mjeseci prije roka, odnosno ulaza Hrvatske u Europsku uniju. „Naime, lansiranjem portala Republika Hrvatska je ispunila međunarodnu obvezu o informiranju javnosti o ispuštanjima onečišćujućih tvari, otpadu, postrojenjima i njihovim lokacijama kroz aktivnu bazu po uzoru na europski PRTR – Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari“, pojasnio je ravnatelj Voća.
Dodao je kako je osnova portal je Registar onečišćavanja okoliša (ROO), baza koju je Agencija pokrenula 2008. godine i koja se razvila u jednu od najopsežnijih i najvećih baza podataka o ispuštanjima onečišćujućih tvari i otpadu u RH ali i u regiji.
Trenutno u Registru onečišćavanja okoliša postoji više od 13 000 korisničkih računa, a broj operatera i postrojenja koji prijavljuju podatke u ROO raste iz godine u godinu.
Portal, osim transparentnosti podataka o ispuštanjima onečišćujućih tvari, otpadu i samim onečišćivačima, pruža uslugu GIS preglednika tj. ažurnog on-line uvida u prostornu komponentu i pripadajuće informacije uz dodatne mogućnosti prostornih analiza i izvješća.
ROO prati onečišćenja sastavnica okoliša (zrak, vodu i/ili more i tlo) prikupljanjem podataka o ispuštanjima 128 onečišćujućih tvari uključujući teške metale, pesticide, stakleničke plinove, čestice itd., te prati podatke o opasnome i neopasnome otpadu. Onečišćujuće tvari koje se prate izabrane su zbog potencijalnog rizika koji predstavljaju za zdravlje ljudi i stanje okoliša.
Brojnost i raznovrsnost podataka unutar baze ROO proizlaze iz činjenice da se navedeni podaci prikupljaju iz širokoga spektra industrijskih i neindustrijskih djelatnosti, stoga je ROO značajan i sveobuhvatan izvor podataka o vrstama i količinama onečišćujućih tvari, kao i o vrstama i količinama nastaloga otpada.
Nadalje, ROO je važan alat za kontinuirano praćenje trendova i napretka u smanjivanju onečišćavanja okoliša, kao i za praćenje usklađenosti s određenim međunarodnim sporazumima i utvrđivanje prioriteta i ocjena napretka postignutoga politikom i programima zaštite okoliša. Neophodan je javnosti, državnim i županijskim tijelima, industriji, znanstvenicima, nevladinim organizacijama kao jedinstvena baza podataka pomoću koje je osiguran uvid u stanje i trendove u okolišu te donošenje odluka o pitanjima zaštite okoliša.
Također, podaci iz ROO koriste se i za potrebe izrade niza izvješća prema međunarodnim ugovorima te direktivama EU. Ovdje ističemo: Okvirnu Konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (CLRTAP), Baselsku konvenciju o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpad i Konvenciju o zaštiti i održivom korištenju rijeke Dunav (tzv. Dunavsku konvenciju).
Broj prijavljenih operatera u ROO kroz godine
**Podaci za 2007. godinu se odnose na Katastar emisija u okoliš (KEO) koja je prethodila bazi ROO, a prikupljala sukladno Pravilniku o Katastru emisija u okoliš (NN 36/96).
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti