Kreditna linija za žene i mlade na području Istarske županije

Lokalno
22.12.2003 00:00
D. Požarić
Temeljem Programa Istarske županije za poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva u 2003. godini i Programa kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Istarska razvojna agencija d.o.o. objavljuje

O G L A S
za dodjelu kredita za žene i mlade na području Istarske županije

1. Pravo na korištenje kredita imaju poduzetnice/poduzetnici, a registrirani su kao: trgovačko društvo, obrt, zadruga, profitna ustanova, fizička osoba u slobodnim zanimanjima ili obiteljsko gospodarstvo u sustavu PDV-a, uz uvjet da su:

 • a) Mladi poduzetnici dobne skupine do 30 godina starosti ili subjekt malog gospodarstva koji je više od 50% u vlasništvu mladih, hrvatski državljanin s mjestom prebivališta u Republici Hrvatskoj; • b) Žene poduzetnice ili subjekt malog gospodarstva koji je više od 50% u vlasništvu žena, hrvatska državljanka s mjestom prebivališta u Republici Hrvatskoj. • Pravo na korištenje kredita ima poduzetnica/poduzetnik koji namjerava ulagati na području Istarske županije, bez obzira na sjedište ili prebivalište, te koji se samozaposli ili stalno zaposli najmanje jednu osobu.


  2. Prioriteti za dodjelu kredita. Pri dodjeli kredita prednost će imati poduzetnice/poduzetnici čiji su projekti:

 • izvozno orijentirani (maksimalno 100 bodova)

 • s pripremljenim tržištem i eventualno sklopljenim predugovorima o poslu (maksimalno 100 bodova)

 • u cilju povećanja zapošljavanja, posebno žena i mladih (maksimalno 100 bodova)

 • s kvalitetno razrađenim poslovnim planom (maksimalno 100 bodova)
  razvojno orijentirani i uvode nove tehnologije, te primjenjuju znanje (maksimalno 80 bodova)

 • poduprti s najmanje 30% vlastitih sredstava u investiciji (maksimalno 70 bodova)

 • proizvodne djelatnosti (maksimalno 60 bodova)

 • orijentirani na korištenje lokalnih resursa: sirovine, materijali, ljudski potencijali i dr., i vezani su uz razvoj lokalne sredine (maksimalno 60 bodova) gdje ukupne obveze po kreditu u prvoj godini otplate ne prelaze 35% ukupnih prihoda po projektu (maksimalno 30 bodova)


 • 3. Namjena kredita. Krediti će se odobravati za:

 • istraživanje i razvoj te primjenu znanja, posebno softwarea ili kupnju softwarea ili hardwarea


 • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme


 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata


 • nabavu prijevoznih sredstava ili plovila u funkciji poduzetništva


 • kupnju građevinskog i pripadajućeg zemljišta, te uređenje infrastrukture


 • obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unaprjeđenje poslovanja (do 30%)


 • Krediti se ne odobravaju za kupovinu udjela u trgovačkim društvima, ulaganja u kockarnice i igračnice, ulaganja u vrijednosnice, ulaganja u poljoprivredi za kupnju poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnovna stada ili jata, te za financiranje ekološki neprihvatljivih projekata.


  4. Uvjeti kreditiranja.

  a) Visina kredita:
 • Minimalan iznos: kunska protuvrijednost 5.000 EUR.

 • Maksimalan iznos: ovisno o ocjeni opravdanosti projekta koji se kreditira, te o kreditnoj sposobnosti korisnika.


 • b) Kamatna stopa: 2% godišnje, nepromjenjiva (valutna klauzula)

  c) Rok otplate i poček:
 • 5 - 12 godina, uz dodatni poček 1 - 2 godine za izgradnju, dogradnju i kupnju objekata

 • 3 - 8 godina, uz dodatni poček 6 - 12 mjeseci za adaptaciju, opremanje, nabavku vozila ili primjenu znanja i dr.


 • d) Rok iskorištenja kredita:
 • Do 12 mjeseci za izgradnju, dogradnju i kupnju objekata

 • Do 6 mjeseci za adaptaciju, opremanje, nabavku vozila ili primjenu znanja i dr.


 • e) Naknada troškova kredita: nema

  f) Instrumenti osiguranja povrata kredita:

 • Za kredite do 100.000 kuna: bianco mjenice i bianco osobne zadužnice ako je poduzetnik fizička osoba, odnosno, bianco zadužnice ako je pravna osoba.


 • Za kredite iznad 100.000 kuna: založno pravo ili fiducijarni prijenos vlasništva nad nekretninama ili pokretninama u iznos koji se financira dobivenim kreditom iz projekta, a u korist kreditora te bianco mjenice i bianco osobne zadužnice ako je poduzetnik fizička osoba, odnosno, bianco zadužnice ako je pravna osoba.


 • 5. Zahtjev za kredit (s popisom dokumentacije i uputama za njezino pribavljanje) moći će se također podići i na sljedećim lokacijama:

  Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. Pula, Matka Laginje 1 (4. kat)

  Istarska županija, Pula, Flanatička 29

  Kontakt u Poreču:

  Obala Maršala Tita 5
  gospodin Vedran Velenik, Tel. 451-099
  09:00 - 12:00 Fax 434-868

  Popunjeni obrazac zahtjeva s traženom dokumentacijom podnosi se do 19. siječnja 2004. godine preporučenom poštom ili osobno na sljedeću adresu:
  IIstarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.
  Matka Laginje 1
  52100 Pula

  s naznakom "Program kreditiranja žena i mladih - zahtjev za kredit"

  Pozitivno ocijenjene zahtjeve, uz obavijest o daljnjem tijeku procedure pribavljanja kredita, Komisija će uputiti na Poglavarstvo Istarske županije, koje donosi konačnu odluku o odobrenju kredita. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati, o čemu će podnositelj također biti obaviješten.

  Svi uvjeti navedeni u ovom Oglasu ostaju na snazi do dana objave njihovog opoziva, koji će biti objavljen u istom tisku gdje je objavljen i ovaj Oglas. Za sve ostale informacije možete se obratiti Istarskoj razvojnoj agenciji d.o.o. na brojeve telefona 381 900, 381 901 i 381 902.

  © 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
  Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti