Inicijativni odbor za osnivanje Općine Funtana - priopćenje za javnost

Lokalno
13.12.2004 00:00
Izvor: dp
D. Požarić
Tekst priopćenja objavljujemo u integralnom obliku

Dana 8. prosinca 2004.godine na sastanku Inicijativnog odbora za osnivanje Općine Funtana donijeta je

O D L U K A

  1. da se obavijesti javnost o tijeku provedenih aktivnosti i sadašnjem stanju realizacije inicijative za osnivanje Općine Funtana,
  2. da se još jednom uputi poziv svim zainteresiranim, posebice ogranku IDS-a Funtana, da se uključe u rad Inicijativnog odbora.


Kratka povijest i aktualno stanje

Inicijativni odbor za osnivanje općine Funtana (dalje u tekstu: Inicijativni odbor), a u skladu s odredbom članka 27. i članka 30. stavka 1. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne Novine" br. 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/03, 107/03,175/03, dalje u tekstu: Zakon) pokrenuo je inicijativu za osnivanje Općine Funtana (dalje u tekstu: Inicijativa), u čijem bi sastavu bilo naselje Funtana, odnosno područje katastarske općine Funtana.

Ideja koja postoji već godinama pokrenuta je ponovno u svibnju 2004.godine kad su se općinske organizacije političkih stranaka (HDZ-a i IDS-a), te bivši povjerenik SDP-a za naselje Funtana, dogovorile da se organizira izjašnjavanje građana s prebivalištem u Funtani.

Sukladno navedenom, Inicijativni odbor odlučio je organizirati izjašnjavanje građana u svezi Inicijative dana 15. kolovoza 2004. g. Kod određivanja dana i načina izjašnjavanja krivo se procijenilo značenje blagdana Vele Gospe i špice sezone. Mjesto živi od turizma, većina radnog stanovništva nije moglo pristupiti izjašnjavanju u određenom radnom vremenu. Tog dana se izjasnilo 214 građana s pravom glasa koji imaju prijavljeno prebivalište na području mjesta Funtana, a idućih je dana počeo « mimohod » stanovnika koji nisu znali ili se nisu mogli izjasniti u korist nove općine.

Općinska organizacija HDZ-a bila je mišljenja da treba dati Funtanjanima još jednu mogućnost da se izjasne, nakon čega su ogranak IDS-a Funtane i bivši povjerenik SDP-a za naselje Funtana istupili iz Inicijative. Općinska organizacija HDZ-a nastavila je s aktivnostima te naknadno organizirala još jedno izjašnjavanje. Inicijativu je podržalo još 114 građana s pravom glasa, što ukupno iznosi 328 osoba, odnosno nešto više od 38% građana s pravom glasa.

Nakon što je definitivno potvrđena volja mještana Funtane za vlastitu Općinu, Općinska organizacija HDZ-a pozvala je da se uključe tri nezavisna i nestranačka građana Funtane (Ondina Žužić, Tomislav Čoga i Andrea Štifanić) i tako dopunila Inicijativni odbor.

Inicijativni odbor, u novom sastavu, nastavio je s aktivnostima te je 17. rujna 2004. g. tražio mišljenje Općinskog vijeća Vrsara (dalje u tekstu: Vijeće) priloživši fotokopiju izjašnjavanja građana, sukladno članku 30. stavka 1. i stavak 2. Zakona, kojima se propisuje postupak iniciranja osnivanja nove jedinice lokalne samouprave. U stavku 1. članka 30. Zakona navodi se da osnivanje novih jedinica lokalne samouprave može predložiti jedna trećina građana s prebivalištem na području za koje se promjena traži ili predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, dok stavak 2. istog članka kaže ako je predlagatelj predstavničko tijelo, ono je dužno pribaviti mišljenje građana tog područja, a ukoliko su predlagatelji građani, oni su dužni pribaviti mišljenje predstavničkog tijela.

Dana 6. prosinca 2004. g. dostavljen je zaključak Općinskog poglavarstva Vrsara (dalje u tekstu: Poglavarstvo), koje je dana 22. listopada 2004. g. razmatralo zahtjev Inicijativnog odbora, u kojim se navodi da se zbog nečitljivosti fotokopije potpisa građana Funtane, posebno zadnje stranice, traži ovjerenu fotokopiju potpisa građana te da se traži očitovanje od stranaka koje su prvotno bile uključene u Inicijativni odbor (IDS i SDP).

Inicijativni odbor je to učinio iako je Vijeće obvezno očitovati se sukladno članku 25. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" br. 33/01), koji glasi:

«Građani imaju pravo predstavničkom tijelu predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka predstavničko tijelo mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača općine ili grada, odnosno županije te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga»,

glede navedene Inicijative, budući da je Inicijativu podržalo više od 10% birača upisanih u popis birača sadašnje Općine Vrsar. Također ista obveza proizlazi temeljem članka 36. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča",broj 02/04), koji glasi:

«Građani imaju pravo neposredno predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće mora raspraviti prijedlog iz stavka 1. ovoga članka ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u birački popis općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga iz stavka 2. najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga»

Budući da je dopis zaprimljen 20. rujna 2004.g. Vijeće se mora očitovati u vezi Inicijative zaključno do 21. prosinca 2004. g. (zakonski rok iznosi 3 mjeseca).
U vezi dopisa dostavljenog od Poglavarstva 6. prosinca 2004. g. (sa sjednice Poglavarstva od 22. listopada 2004. g.), klasa: 021-01/04-01/9, ur. broj: 2167/02-03-04-2 od dana 29. studenoga 2004. godine, kojim se traži da se dostavi ovjerena fotokopija izjašnjavanja (zbog nečitljivosti!?), te izjašnjavanja stranaka prvotno uključenih u Inicijativu napominjemo:

Dana 7. prosinca 2004. g. preporučenom pošiljkom s potvrđenim uručenjem poslana je na adresu Vijeća ovjerena fotokopija izjašnjavanja građana kojim Inicijativni odbor dostavlja Općini Vrsar tražene podatke i skreće pozornost na bespredmetnost točke 2. navedenog zaključka, jer su građani svojim potpisom dali suglasnost za Inicijativu za osnivanje općine Funtana, te nema osnove ni potrebe za traženje suglasnosti stranaka. U svim zakonskim tekstovima navodi se:

Ako 10% birača upisanih u birački popis općine traži od predstavničkog tijela donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, ono je dužno dati odgovor najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana prijema prijedloga.

Istovremeno je Inicijativni odbor poduzeo niz drugih aktivnosti, npr. zatražio suglasnost Ministarstva financija (27. rujna 2004. g.) i mišljenje Skupštine Istarske županije (2. prosinca 2004.g.), razgovarao sa saborskim zastupnicima i sl.

Ministarstvo financija je već 19. studenoga 2004. g. odgovorilo i istovremeno zatražilo od raznih subjekata (TZM Funtana, Općine Vrsar, Istarske županije, Porezne uprave, Obrtničke komore,...) podatke potrebne za donošenje odluke, odnosno radi procjene mogućnosti financiranja Općine Funtana. Inicijativni odbor tražio je od tih subjekata kopiju dopisa, kako bi podaci potrebni za temeljnu izradu prijedloga izvora financiranja buduće općine bili što vjerodostojniji.
Budući da je sada Općina Funtana izgledna, Inicijativni odbor poziva još jednom sve zainteresirane mještane, a posebno političke stranke koje djeluju na području buduće općine Funtana, da se ukljuće u rad Inicijativnog odbora.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod predsjednika Inicijativnog odbora Tomislava Barišića, Kamenerija 4, 52452 FUNTANA, ili na mob. 091/445 19 33.

Za Inicijativna odbor
Tomislav Barišić
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti