Početna
Utorak, 19.Siječnja 2021 (00:04:15) - Godina:19

Odaberite teme

O Portalu

Parentium.com se pohranjuje u digitalnom arhivu NSK
NLP dijagnostika - biorezonantna terapija, nelinearna analiza
Čišćenje apartmana i soba ozonom!

CGI Poreč prijavio Elektrolux zbog seksističke reklame

Hrvatska, 31.01.2016. (11:48)

Centar za građanske inicijative Poreč Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova prijavio je seksističku reklamu tvrtke Electrolux, pod nazivom "Svaka ljepotica zaslužuje svoju zvijer", radi poticanja i promocije tradicionalnih patrijarhalnih stereotipa koji se vežu uz žene.

Pravobraniteljica je zaključila kako se reklamna kampanja oslanja na spolni stereotip "koji se temelji na tradicionalnoj podjeli rodnih uloga prema kojoj je usisavanje (kao dio kućanskih poslova) posao žene. I izabranim sloganom "Svaka ljepotica zaslužuje svoju zvijer" predmetna reklamna kampanja jasno daje do znanja da je reklamirani proizvod namijenjen ženama. Istovremeno, žena je i tekstom izlikom prikazana u kontekstu u kojem se ističe njezin fizički izgled - ljepota - karakteristika koja se jako često iskorištava u reklamnim kampanjama. Budući da rodno neutralan proizvod - usisavač - povezujete isključivo s jednim spolom, ženama, te da samo jedan spol, ženski ističete kao onaj koji zaslužuje Vaš proizvod temeljem fizičkog izgleda, u reklamnoj kampanji koristite spolne stereotipe i seksizam.

Činjenica je da se u reklamnim rješenjima još uvijek naveliko koriste upravo rodni stereotipi i seksizam pa se žensko tijelo, odnosno ženski izgled, iskorištavaju kako bi se reklamiralo doslovno sve. Upravo takva praksa oglašivača mnogim međunarodnim dokumentima smatra se jednom od velikih prepreka za postizanje pune ravnopravnosti spolova.

U Izvješću Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta se navodi da su rodni stereotipi u oglašavanju jedan od nekoliko čimbenika koji imaju velikog utjecaja na napore koje društvo čini u smjeru rodne ravnopravnosti. Taj utjecaj je veći stoga što mnogi/e nisu svjesni/e načina na koji na nas utječu sveprisutne slike koje nas okružuju.

Naglašavam da se putem reklamnih kampanja ne reklamiraju samo proizvodi, kao što je u slučaju Vaše kampanje to usisavač, već i određene vrijednosti, koncepti, ideje vezane uz to tko je vrijedan i zbog čega, tko i zbog čega zaslužuje reklamirani proizvod i sl.

Stoga, ne ulazeći u ocjenjivanje estetske strane ove reklamne kampanje, jer to nije u nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, skrećemo Vam pozornost da ovakvom reklamnom kampanjom podržavate spolne stereotipe o ženama kao kućanicama i o ženama kao osobama koje se vrednuju temeljem fizičkog izgleda, a čime perpetuirate tradicionalnu i patrijarhalnu podjelu rodnih uloga koja nije sukladna načelima ravnopravnosti spolova.

Sukladno tome, preporučujem da prilikom kreiranja i odobravanja reklama kojima se oglašavate radi promocije svojih proizvoda i usluga vodite računa o zakonskim odredbama te o načelu ravnopravnosti spolova kao ustavne vrednote, imajući na umu da su seksizam i spolni stereotipi jedna od velikih prepreka u postizanju pune ravnopravnosti spolova. Svaki društveni čimbenik dužan je u svom području učiniti sve kako bi se poštovala načela ravnopravnosti spolova i uklonila praksa koja predstavlja prepreku za ostvarivanje jednakih mogućnosti, jednakog statusa i jednake vidljivosti muškaraca i žena u svim područjima javnog i privatnog života."

Electrolux ima 30 dana da Pravobraniteljicu obavijesti o poduzetim mjerama i radnjama, sukladno njenoj preporuci.

Sadržaj PreporukeMobilna verzija članka

Oglasi

Pogrebne usluge Silentium
Svjetleće reklame, natpisi, pokloni, oslikavanje itd...
Frigoservis Šime - klima uređaji
Svijet elektronike - mi znamo s vašim računalom
Pekara Tre Fiori - Poreč