Po?etna
Ponedjeljak, 25.Listopada 2021 (14:33:55) - Godina:19

Odaberite teme

O Portalu

Mađioničar Albin - iluzionist

Zaključci VII. Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

Hrvatska, 01.06.2015. (20:09)

Nastavak zagovaranja, poticanja i provedbe aktivnosti vezanih uz podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, unapređenje međuresorne suradnje svih dionika koji sudjeluju u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i njihova daljnja edukacija i senzibilizacija dva su od devet zaključaka koje je 29. svobnja na svojoj sjednici donijela VII. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.

Navodimo i ostale zaključke:

  • Potrebno je nastaviti s preventivnim programima, aktivnostima i usmjeravanjima djece od najranije dobi (uključujući predškolsku, školsku i studentsku populaciju) na nultu stopu tolerancije prema svim oblicima rodno uvjetovanog nasilja.
  • Pozivaju se državne vlasti i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na osnivanje novih skloništa i osiguranje dostatnih financijskih sredstava za nesmetan rad postojećih skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.
  • Pozivaju se nadležne institucije na nacionalnoj i lokalnim razinama na dosljednu i učinkovitiju provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i drugih propisa i strategija kojima se regulira pitanje suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja.
  • Nastavit će se suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH u provedbi projekta „Moj glas protiv nasilja“i drugih aktivnosti vezanih uz suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji uključujući diseminaciju Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.
  • Pozivaju se općine, gradovi i županije da pristupe potpisivanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.
  • Pozivaju se nadležna državna tijela da pokrenu postupak ratifikacije pravnog dokumenta koji osigurava sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja - Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije), čija je Republika Hrvatska potpisnica od siječnja 2013. godine.
  • Pozivaju se mediji na primjereno i nepristrano izvještavanje o slučajevima rodno uvjetovanog nasilja sukladno propisima i Smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji.

(dp)Mobilna verzija članka

Oglasi

Cafe bar Soggiorno
Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore
Pogrebne usluge Silentium
Brzi servis, prodaja i otkup mobitela - La-Ri - Poreč - Kandlerova 6
Porsche Istra