Početna
Petak, 20.Rujna 2019 (10:27:06) - Godina:17

Odaberite teme

Fast Food Poreč - Riva

O Portalu

Parentium.com se pohranjuje u digitalnom arhivu NSK
Promoarh -  prvi međunarodni sajam graditeljstva, opremanja i uređenja
MAX petak 20. rujna

Stanja svijesti i bit našeg postojanja

Zdravlje, 11.02.2015. (11:43) Piše: Conny Petö Đeneš
Ilustracija (viralnovelty.net)
Ilustracija (viralnovelty.net)

Postoji sedam avasthi ili stanja svijesti, od kojih su tri glavna i nazivamo ih relativnima te su označena odnosom subjekt-objekt. Zovu se relativna, jer u njima nema stalnosti svijesti. Stalnost svijesti doživljava se tek u transcendentalnoj svijesti koja predstavlja most između relativnih i viših stanja svijesti, gdje se transcendira odnos subjekt-objekt, svijest ostaje sama za sebe (bez objekta, čista). To je apsolutno, nepromjenjivo stanje svijesti.

Kada se transendentalna svijest udruži sa tri relativna stanja, dolazimo do kozmičke svijesti. Kontinuitet svijesti (apsolutne) neprekidno se održava u dubokom snu, sanjanju i budnom stanju. Daljnje profinjenje opažanja i razvoj srca omogućuje razvoj prema božanskoj svijesti, a kulminira u stanju svijesti jedinstva gdje se zapaža i apsolutni vid promatranog predmeta, te se prepoznaje da je građevni materijal Svemira sama svijest.

Znanje je ustrojeno u svijesti i različito je u različitim stanjima svijesti. Osnova znanja je svijest. Različita stanja svijesti podržavaju različita gledišta i opažanja svijeta. Za razumijevanje svijeta u kojem živimo nije dovoljan samo statički opis, već i razvoj vlastitih iskustvenih sposobnosti. Znanje ovisi o vlastitom stanju svijesti, a ako se svijest mijenja, mijenja se i znanje.

1. Duboki san (sankrit: sušupti ćetana) – područje dubokog mira, smirene svijesti, stanje nesvijesti. Stanje kada smo u najdubljem snu bez snova, kada naš mozak funkcionira na delta valovima, ne-REM faza. Prestanak svih mentalnih aktivnosti, stanje potpune pasivnosti, gdje se naš duh stapa sa čistom sviješću (jedinstvenim poljem) i obnavlja se. Ovdje ego postoji samo kao mogućnost.

2. Sanjanje (sankrit: svapna ćetana) – to je područje snova, slika i misli, stanje sužene svijesti (kao u hipnozi). To je polusvijesno stanje u različitim stupnjevima. Pri sanjanju se izmjenjuju alfa i theta valovi, kao i REM faze. Više o snovima sam pisala u ranijem članku. Ovdje se ego budi.

3. Budno stanje (sankrit: đagrat ćetana) – područje svakidašnjeg djelovanja, stanje budnosti. Svjesno mentalno djelovanje površinskih slojeva duha. Na ovoj razini ego se osjeća izoliran od svijeta, osjećaj odvojenog postojanja u svijetu. U odnosu na potpunu svijest većina ljudi koristi manje od 1% ukupnih mogućnosti svijesti (taj postotak se odnosi pretežno na budnu svijest). Drugim riječima, čovjek svjesno opaža manje od 1% osjetilnih podražaja.

4. Transcendentalna svijest (sankrit: turiya ćetana) – je područje čiste svijesti, stanje najmanjeg pobuđenja svijesti, bez sadržaja, svijest po sebi. Stanje bitka ili jedinstveno polje, kako ga naziva fizika. Prestanak svih mentalnih djelovanja, slično kao u dubokom snu, ali uz održavanje svijesti. Potpuna odvojenost, bez reakcije na vanjske podražaje. Objektivno traje vrlo kratko, subjektivno nema osjećaja toka vremena. Ograničenost poistovjećenja (ego) budne svijesti je transcendirana. Razina univerzalnosti. Sinonimi su nirvana, samadhi, yoga, unico mistica, šunya, itd. Transcendentalna svijest je prijelazno, kratkotrajno stanje. Ostvaruje se spontano (rijetko) ili sustavno pomoću tehnike transcendentalne meditacije. Ona je prijelazno stanje, most prema višim stanjima svijesti.

5. Kozmička svijest (sankrit: turiyatita ćetana) – je stanje transcendentalne svijesti prisutno u ostala tri relativna stanja svijesti (duboki san, sanjanje i budno stanje), odnosno transcendentalna svijest se održava spontano zajedno sa tri relativna stanja svijesti, ili možemo reći ujedinjenje transcendentalne svijesti sa tri relativna stanja svijesti. Kada transcendentalna svijest postane sveprisutna osnova za duboki san, sanjanje i budnost. Življenje 200% života – 100% unutra i 100% van; integracija svijesti o dualnosti postojanja (maya) i svijesti o apsolutnom, nepromjenjivom stanju. Kozmička svijest se ostvaruje redovnom izmjenom meditacije i akcije (djelovanja) – yoga stha kuru karmani (utvrđen u yogi), utvrđen u transcendentalnom djeluj. To se naziva karma yoga. Djelovanje (karma) koja utvrđuje yogu (izvan meditacije). Sinonim je prosvjetljenje.

6. Božanska svijest (sankrit: bhagavat ćetana) – njezine dvije glavne značajke su ananda (blaženstvo, sreća) i tanahnije opažanje. U ovom stanju svijesti razvija se bezuvjetna ljubav, srce nam se širi. Također, naše opažanje se profinjuje. Finije opažanje u meditaciji omogućuje finije opažanje u djelovanju. Stvaranje na finijim razinama je privlačnije i rezultat je bogatstvo srca. Zrelo stanje zamjećivanja stvara ljubav. Potpuna svijest. Nesvjesno i polusvijesno ranijih, relativnih stanja svijesti postaje svjesno. U ovom stanju ostvaruju se savršenstva (siddhi-ji). Ovdje je još uvijek prisutna dualnost svijesti – apsolutno naspram relativnog; apsolutna zbilja je još uvijek odvojena, transcendentalna, u odnosu na relativnu zbilju (materijalni svijet).

7. Svijest jedinstva (sankrit: brahma ćetana) – spoznaja jedinstva apsolutnog i relativnog dijela života. Apsolutno i relativno polje postaju jedno u svijesti jedinstva. Ostvaren je cilj evolucije svijesti čovjeka. Rješava se paradoks dualnosti (maya). Razlike se i dalje opažaju, ali sada na osnovi jedinstva. Razlike ostaju na površini, dok je jedinstvo u dubini. S gledišta relativnog, jedinstvo se opisuje kao opažanje sebstva u svim objektima, dok sa razine apsolutnog isto se iskustvo opisuje kao "subjekti se kreću unutar mene" ili "cjelina se kreće unutar sebe". Sinonim je krajnje oslobođenje (mokša).

Ilustracija (viralnovelty.net)
Ilusracija (fractal.fractalenlighten.netdna-cdn.com)

Bitak - izvor postojanja i misli

Život se izražava različitim načinima življenja. Ono što živi je izraz života; ono što postoji je izraz postojanja. Ono što biva je izraz bitka.

Postojanje, život ili bitak je neočitovana stvarnost svega što postoji, živi ili biva. Bitak je prvobitna činjenica svega što je bilo, jest ili će biti.

Bitak je život, on je postojanje. Biti je živjeti, postojati. Bitak ili postojanje izražava se različitim vidovima življenja: mišljenje, govorenje, djelovanje, doživljavanje, osjećanje. Osnova svih vidova života je u bitku – čistoj svijesti.

Bitak je svijest blaženstva, izvor sveg mišljenja, cijelog postojećeg svijeta. On se nalazi izvan relativnog postojanja, tamo gdje opažatelj ostaje budan u punoj svijesti o sebi, bez opažanja bilo kojeg objekta.

Vedska učenja objašnjavaju bitak pomoću anande ili blaženstva, i smještaju ga kod izvora svemira, u transcendentalnom području života koje prožima sve, dok ga fizika objašnjava kao jedinstveno polje.

Naš život počinje disanjem i mišljenjem. Djelovanje zavisi o mišljenju. Prije nego učinimo bilo što, moramo misliti. No rijetko se bavimo pitanjem o čemu zavisi naše mišljenje. Mišljenje je osnova djelovanja; a što je osnova mišljenja? Da bismo mislili moramo u najmanju ruku biti, stoga je bitak osnova mišljenja. Bitak je izvor misli. Kao što bez soka ne bi bilo ni korijena, ni drveta, tako ni bez bitka ne bi bilo mišljenja ni djelovanja. Da nema bitka ne bi bilo življenja. Ako se brinemo o soku, uspijevat će cijelo drvo. Slično tome, ako se brinemo o bitku, uspijevat će cijelo polje mišljenja i djelovanja. Brinući se svjesno o bitku može se poboljšati kvaliteta življenja.

Bitak se nalazi u transcendentalnom polju apsolutnog postojanja, s one strane najfinijeg sloja stvorenog svijeta. Da bismo doživjeli tu transcendentalnu stvarnost, treba voditi našu pažnju kroz sve fine slojeve svijeta. Kad stignemo do najfinije razine, transcendirat ćemo taj doživljaj i doći do polja transcendentalnog bitka. To se postiže meditacijom koja koristi tehniku transcendiranja. Više o meditaciji sam pisala ovdje.

Znanstvena stvarnost – jedinstveno polje

Prirodne znanosti proučavaju Svemir na različitim razinama organizacije objektivnog: subatomskoj, atomskoj, molekularnoj, staničnoj, biološkoj, mikrobiološkoj. One se bave načinom na koji tvar i energija djeluju da bi proizvele različite vidove svemira.

Fizikalne znanosti nam govore da je cijeli svijet izgrađen od slojeva energije, jednog unutar drugog. Najfinija tvori najunutarnjiji sloj svijeta.

Bilo je doba kada su fizikom vladala dva temeljna zakona: očuvanje energije i očuvanje mase. Niti energija, niti materija nisu mogle biti stvorene, niti uništene; cjelokupna količina ostajala je sačuvana, svaka za sebe. U to vrijeme smatralo se da je atom najmanja čestica materije, u osnovi nepromjenjiva i neuništiva.

Pojava teorije relativiteta izazvala je duboku promjenu ovih ideja. Materija je postala samo drugi oblik energije i nije ostajala očuvana zasebno. Materija se mogla stvoriti iz energije, pa potom opet "uništiti" i promijeniti u energiju zračenja, ali sveukupna količina energije, u svim oblicima, uvijek je ostajala ista.

Ilustracija (viralnovelty.net)
Ilustracija (souls-r-we.com)

Ideja o nedjeljivim atomima također se promijenila; atomski su fizičari pronašli da su svi atomi sačinjeni od samo nekoliko elementarnih čestica: stabilnih pronona i elektrona i nestabilnog neutrona. Te čestice predstavljaju finiju, elementarniju razinu od atoma.

Godinama kasnije naše znanje o elementarnim česticama naglo se povećalo, otkriveno je sve više i više nestabilnih čestica. Fizika biva suočena sa situacijom da se više ni te čestice ne mogu smatrati elementarnima. Tako je traženje fizike usmjereno prema sve finijim stanjima materije ili energije.

Kako je znanost napredovala, kvantna fizika je postavila hipotezu da su sve sile sadržane unutar četiri osnove: elektromagnetske, slabe interakcije, jake interakcije i gravitacije. S različitim ujedinjenjima, velikim ujedinjenjima i teorijama "super-gravitacije", sada se predlaže da su sve četiri osnovne sile dio osnovne "super-simetrije", zvane jedinstveno polje. U to polje uključena su različita polja sila (bozoni) i polja materije (fermioni).

Maharishijev doprinos teoriji jedinstvenog polja jest da je ono polje svijesti. On smatra da su opis brahmana kao izvora sveg stvorenog i kvantno-mehanički opis jedinstvenog polja kao izvora svih pojava, u biti isti opisi s dva odijeljena polja studija.

Prema fizici, cjelokupni svemir proizilazi iz samoodnosne dinamike jednstvenog polja, a cjelokupnim svemirom upravlja jedinstveno polje, polje čiste energije i inteligencije koje leži u osnovi cjelokupnog stvaranja i upravlja svim oblicima (materijom) i pojavama (silama) u Svemiru.

Izvor misli u pojedincu je također polje neograničene energije, inteligencije i stvaralaštva. Jedinstveno polje i polje čiste svijesti (izvor misli) su, prema Maharishijevoj tehnologiji jedinstvenog polja, identični. Jedinstveno polje je od drevnih vremena opisano u vedskoj znanosti - znanosti o svijesti, kao polje čiste svijesti, polje neograničene energije, inteligencije i stvaralaštva.

Ako usporedimo kvalitete jedinstvenog polja i kvalitete svijesti, prema spoznajama drevnih vedskih rišija (vidjelaca/mudraca), nalazimo potpunu podudarnost. Rast tih kvaliteta u svakidašnjici može se opaziti kroz vježbu transcendentalne meditacije. U procesu meditacije dozvoljavamo svjesnom duhu da se poistovjeti sa samoodnosnim stanjem svijesti na svom izvoru, polju čiste ili transcendentalne svijesti. Ova dva područja samoodnosnosti su tako izdjednačena. Objektivnim načinom (fizika) i subjektivnim načinom (transcendentalna meditacija) dolazimo do područja jedinstvenog polja koje je temelj i izvor čitavog materijalnog stvaranja, pa i samog čovjeka.

Maharishi ukazuje i na druge teorije fizike koje služe kao analogije. Ti zakoni fizike opisuju fizikalne pojave, ali su iznenađujuće slične načelima koje Maharishi želi podučiti iz Veda. Npr. Maharishi ukazuje na Treći zakon termodinamike koji tvrdi da se smanjenjem temperature, entropija također smanjuje. Potrebno je samo smanjiti temperaturu da bi se unutrašnja organizacija nekog sustava, kao npr. vode, učinila sređenijom. Maharishi uspoređuje ovaj zakon s mehanizmom meditacije. U meditaciji, čovjek ne pokušava postati sređeniji, već samo smanjuje "mentalnu temperaturu", uznemirenost duha, i tada se spontano počne osjećati sređenijim.

Studij sređenosti ili "koherencije" je osnovno usmjerenje kvantne mehanike. U svezi koherencije Maharishi je zabilježio brojne paralele između kvantne fizike i vedske književnosti.

Drugi primjer iz fizike je interakcija lasera i holografa. Holograf sadrži informacije potrebne za stvaranje trodimenzionalne slike (hologram), ali to nije izvedivo običnim svjetlom. Samo svjetlo koje je u potpunosti "sređeno" (laser), može iz holografa proizvesti hologram. Obavijest je ovisna o sređenosti svjetla da bi se proizvela slika. Slično, Maharishi tvrdi, da je znanje ovisno o "sređenosti" svijesti. Znanje je nazočno u vedskoj književnosti, ali da bi ga razumio, čovjek mora imati sređenu i jasnu svijest. Znanje je ustrojeno u svijesti – rćo akšare parame vyoman.

Izvor teksta – iz knjige Znanost o bitku, i raznih učenja Maharishi Mahesh Yogija, vrhunskog znanstvenika u području svijesti, te povijesne analize njegovog znanja prema Thomas Arthur Egenesu.

Savjete opisane u ovom članku provodite na vlastitu odgovornost uz konzultaciju sa osobnim liječnikom.

Tekst napisala Conny Petö Đeneš, transpersonalna psihologinja, alternativna seksologinja i terapeutkinja prirodne medicine te voditeljica Centra Zdravlja Harmonija

www.nebeska-harmonija.hr 
www.atlas-therapy.eu 
www.holistic-cures.eu
Mobilna verzija članka

Oglasi

Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore
Pogrebne usluge Silentium
Frigoservis Šime - klima uređaji
Nema stop! Zapoštaj si: LaCop!
Cafe bar Soggiorno