Logo - www-parentium.com

Influenca potvrđena kod divljih ptica u Istarskoj, Zagrebačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji

Potvrđena influenca divljih ptica (Ilustracija)
05.01.2022. (12:48)

Ovih dana potvrđeni su novi slučajevi visoko patogene influence ptica podtipa H5N1 u četiri crvenokljuna labuda s područja Zagrebačke (jezero Siromaja), Istarske županije (Novigrad, ušće rijeke Mirne) i Vukovarsko- srijemske županije (utok rijeke Spačve i Bosuta), objavilo je danas Ministarstvo poljoprivrede.

Tijekom prosinca 2021. godine na području Osječko-baranjske županije potvrđeni su slučajevi VPIP podtipa H5N1 u tri sive čaplje na dvije lokacije u Parku Prirode Kopački Rit.

U razdoblju od studenog 2021. do siječnja 2022. godine VPIP je potvrđena na jednom gospodarstvu s domaćom peradi (Sisačko–moslavačka županija) te u ukupno 16 divljih ptica (Sisačko-moslavačka županija - 7 divljih ptica, Međimurska županija - 1 divlja ptica, Splitsko- dalmatinska - 1 divlja ptica, Osječko-baranjska županija - 3 divlje ptice, Zagrebačka županija - 1 divlja ptica, Istarska županija - 1 divlja ptica, Vukovarsko-srijemska županija - 2 divlje ptice).

Podsjećamo, zbog pojave influence ptica u Hrvatskoj su od 5. prosinca 2021. godine na snazi stroge preventivne mjere. Obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi.

U svrhu ranog otkrivanja, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica. (dp)