Logo - www-parentium.com

Kreće podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području općine Višnjan

14.10.2021. (15:51)

U ponedjeljak na području Općine Višnjan započinje podjela individualnih spremnika za odvojeno prikupljanje papira i kartona te plastične i staklene ambalaže. Spremnici će se dijeliti na organiziranim punktovima od 18. do 23. listopada između 9 i 16 sati.

Za sve korisnike osigurani su plavi spremnici za papir i kartonsku ambalažu, žuti za plastičnu ambalažu te zeleni spremnik za staklenu ambalažu. Prilikom preuzimanja potrebno je potpisati zapisnik o preuzimanju.

Ako svoje spremnike nisu u mogućnosti preuzeti od 18. do 23. listopada, građani to mogu obaviti u reciklažnom dvorištu Košambra, od ponedjeljka do petka od 7 do 16 sati.

Korisnici zajedničkih spremnika za miješani komunalni otpad ne trebaju doći na preuzimanje, jer ćeih djelatnici Uslugedostaviti po završetku podjele na organiziranim lokacijama.

Prilikom preuzimanja spremnika korisnicima će se dodijeliti i plan odvoza za selektivni otpad. Nakon podjele individualnih spremnika, postojeći zeleni otoci postavljeni na javnim površinama će se ukloniti. (usluga)

Lokacije, raspored i termin podjele spremnika
Lokacije, raspored i termin podjele spremnika