Logo - www-parentium.com
HAK Auto-klub Poreč

Dograđena javna rasvjeta u Baderni, Bonacima, Jakićima Gornjima i Katunu

14.09.2021. (15:58)

Ovih se dana postavlja nova javna rasvjeta na području mjesnog odbora Baderna, nakon čega će se isti nastaviti području MO Varvari te MO Nova Vas.

Na području MO Baderna nadograđena je postojeća rasvjeta u naseljima Baderna, Bonaci, Jakići Gornji i Katun. Slijedećeg tjedna započinju radovi na području naselja Varvari, Veleniki, St. Diklić, te Musalež. Po dovršetku navedenih radova, nastavak slijedi na području MO Nova Vas.

U nastavku će se izvoditi radovi na postavljanju i zamjeni javne rasvjete, u skladu s obvezama prema uplaćenim sredstvima komunalnog doprinosa, planovima mjesnih odbora te sukladno važećoj zakonskoj regulativi. (Grad Poreč)