Logo - www-parentium.com
Porsche Istra

Mjerenje kakvoće mora: Dvije plaže u Poreču ne zadovoljavaju uvjete izvrsnosti

Foto: arhiva
14.09.2021. (12:49)

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 6. do 9. rujna 2021. godine, proveo IX. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je ispitano more na 216 plaža od Savudrije do Brestove. Temperatura mora se kretala od 21 ºC do 24 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 19 ºC do 28 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja na 211 plaža, odnosno u 97,69 % uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje.

Na četiri plaže, na lijevoj strani uvale na području porečke Peškere, na Sv. Pelagiji u Novigradu te na Moeli i Gradskoj plaži u Umagu zabilježena je dobra kakvoća mora, dok je na porečkom Debelom rtu zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

U uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. (ls)