Logo - www-parentium.com
Pogrebne usluge Silentium

Na današnji dan 1829. godine rođen odvjetnik, političar i arheolog Andrea Amoroso

Andrea Amoroso (Foto: Istrapedia)
14.09.2021. (12:41) (Izvor:Istrapedia - Link )

Amoroso, Andrea, odvjetnik, političar i arheolog (Rovinj, 14.IX.1829. – Poreč, 19.II.1910.).

Školovao se u Rovinju, Trstu i Udinama, a studij prava završio je u Grazu. Bio odvjetnik u Bujama. Sudjelovao je u političkoj borbi istarskih Talijana za priključenje Italiji. Bio je zastupnikom u Istarskome saboru i članom Poglavarstva. Dao je znatan prinos osnutku ustanova Istituto Agrario Provinciale i Istituto di Credito Fondiario.

Pod utjecajem Pietra Kandlera i opće klime među talijanskim intelektualcima Istre zanimao se za prapovijesnu, antičku i ranokršćansku arheologiju te potaknuo osnutak udruge Società Istriana di Archeologia e Storia Patria i porečkoga arheološkog muzeja (Museo Archeologico Provinciale). Bio je predsjednikom društva i ravnateljem muzeja od njihova osnutka 1884. Istražio je više od 500 grobova željeznodobne nekropole kraj Picuga i sedamdesetak grobova u Bermu, istraživao je rimske hramove na forumu u Poreču, rimsku vilu na Sorni kraj Poreča te Eufrazijevu baziliku i druge ranokršćanske lokalitete kraj Poreča.

Sve radove objavio je u časopisu Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria. (Istrapedia)