Logo - www-parentium.com
Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore

Akcijski plan središnja tema ovogodišnjeg Dana mladih Istarske županije

Pixabay
11.09.2021. (10:49)

U izradi je Akcijski plan za mlade Istarske županije 2021. - 2025., javljaju iz kabineta župana. Radi se o provedbenom dokumentu koji služi za operacionalizaciju i provedbu ciljeva i mjera sadržanih u strateškom dokumentu Regionalni program za mlade Istarske županije za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Njegova izrada bit će i središnja tema ovogodišnjeg Dana mladih čija će se proslava održati 17. rujna,u Circolu Zajednice Talijana Pula.

Kako naglašava istarski župan Boris Miletić, Istarska županija već dugi niz godina brine o mladima te provodi razne projekte i programe namijenjene upravo toj dobnoj skupini. U tom smislu je, navodi župan, Akcijski plan kojeg izrađuje Istarska županija za naredno četverogodišnje razdoblje izuzetno važno jer će obuhvaćati sve one komponente koje se tiče mladih.

Podsjetimo, Dan mladih Istarske županije pokrenut je 2019. godine na inicijativu Savjeta mladih Grada Rovinja, u suradnji sa Savjetima mladih Istarske županije, Pule, Pazina, Novigrada, Buzeta, Labina i Poreča. Istarska županija i uključeni gradovi zajednički sufinanciraju događaj.

Više informacija ovdje. (dp)