Logo - www-parentium.com
Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore

Raspisuje se natječaj i nastavlja izgradnja porečke međuobilaznice

Gospodarska zona Facinka
27.07.2021. (09:27)

Nakon što je 2017. godine porečka obilaznica dovršena u punom profilu, krenulo se s planiranjem i izgradnjom međuobilaznice. Izgradnjom Osnovne škole Finida u 2018. godini dovršena je izgradnja prve faze međuobilaznice koja spaja Osnovnu školu Finida sa zonom trgovačkih centara u Ulici Mate Vlašića.

Natječaj za drugu fazu radova bit će raspisan do kraja ovog mjeseca, poručuju iz porečke gradske uprave gdje procjenjuju da je ta prometnica važan dio ukupnog gradskog prometnog sustava.

U istočnom će dijelu spojiti naselja Gornji Špadići i Gulići s Osnovnom školom Finida. Paralelno s postojećom obilaznicom ići će do ulice Mate Vlašića i preko Gospodarske zone Facinka na Vukovarsku ulicu, te na taj način poboljšati kvalitetu gradskog prometa, kažu u gradskoj upravi.

Druga faza, za koju će se sada raspisati natječaj, previđa probijanje trase koja će spojiti Ulicu Mate Vlašića s Vukovarskom ulicom. U tom je dijelu dio prometnice već izgrađen (ispred McDonald'sa, AM Centra i Metroa), a potrebno je izgraditi spoj od sadašnjeg rotora kod Kauflanda, oko Eurospina do Ulice Mate Vlašića, te dalje do Vukovarske.

- Glavni zadatak buduće međuobilaznice je da, posebno tijekom ljetnih mjeseci, rastereti postojeće prometne pravce – porečku obilaznicu i Ulicu Mate Vlašića. Izgradnjom međuobilaznice će Gospodarskoj zoni Facinka biti omogućen pristup iz više smjerova, što će omogućiti veću protočnost prometa, veću sigurnost za sve sudionike u prometu te lakši pristup traženim sadržajima, komentirao je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić planiranu investiciju, podsjetivši da je prilaz trgovačkom centru Galerija već sad omogućen i sa stražnje strane. – Konačni cilj je spojiti naselja Gornji Špadići i Gulići s Osnovnom školom Finida. Time će se rasteretiti nekadašnja prometnica D75, kao i Ulica Mate Vlašića, olakšat će se pristup školi učenicima, roditeljima i djelatnicima, ali i svima koji gravitiraju navedenim naseljima, zaključio je Peršurić.

Sredstva za izgradnju druge faze porečke međuobilaznice predviđena su u gradskom proračunu za 2020. godinu, sukladno planu Upravnog odjela za komunalni sustav i uplaćenim sredstvima komunalnog doprinosa poslovnih subjekata u Gospodarskoj zoni Facinka. Po dovršetku postupka javne nabave, Grad će pristupiti izgradnji druge faze međuobilaznice, kako bi spremno dočekala iduću turističku sezonu, dok će se projektiranja za preostale faze nastaviti u narednom razdoblju.

Facinka - dio prometnice prema Vukovarskoj
Facinka - dio prometnice prema Vukovarskoj
Dio obilaznice kod Eurospina
Dio obilaznice kod Eurospina