Logo - www-parentium.com

Ekonomisti SŠ Mate Balota organizirali međužupanijski skup vijeća ekonomista

07.07.2021. (10:06)

Nakon više od godinu dana online druženja, ekonomisti SŠ Mate Balota organizirali su stručni skup međužupanijskog stručnog vijeća ekonomista Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije selu Vrbani, u domaćinstvu obitelji Oklen.

Skup je otvorila voditeljica MŽSV dr.sc. Katarina Justić, nastavnica ekonomske skupine predmeta u srednjoj školi Mate Balote Poreč

Na rasporedu su se našla predavanja psihologinja i muzikoterapeutkinja Zdravog grada PorečKreativno otpuštanje stresa Emine Nezirević i Dajane Miloš. Cilj predavanja bio je predstaviti izvore stresa kod nastavnika te identificirati najadekvatnije strategije suočavanja sa stresom, uz naglasak na muzikoterapiju. 

Drugo predavanje se odnosilo na „Primjer dobre prakse – Volontiranje učenika u zajedniciLjubice Devetak Prokeš, voditeljice kreativne radionice u udruzi Društvo invalida Poreč. Voditeljica je predstavila udrugu i aktivnosti Društva invalida Poreč te je analizirala dobrobiti volontiranja, uz naglasak na uključivanje učenika.

Treće predavanje bilo je predstavljanje OPG-a Oklen iz Vrbani. Sandra Oklen, vlasnica OPG-a predstavila razvojni put svog OPG-a koji se bavi proizvodnjom lavande i deriviranih proizvoda. Predstavila je izazove u razvoju OPG-a te objasnila proces proizvodnje lavande, kao i paketića i eteričnog ulja lavande.