Logo - www-parentium.com

IDS predstavio program i listu za gradsko vijeće Poreča, Peršurić i Štifanić u utrci za novi mandat

Članovi IDS-ove liste za gradsko vijeće Poreča
03.05.2021. (13:41)

Kandidat za gradonačelnika Poreča Loris Peršurić, ujedno i nositelj IDS-ove liste za gradsko vijeće, danas je predstavio članove liste i 10 točaka programa za iduće četiri godine. Naglasio je kako članovi liste imaju volju, želju i ljubav za svoj grad koji će nastaviti svom snagom naprijed.

- U protekle četiri godine u Poreču su realizirani generacijski projekti na koje sam, prije svega kao Porečan, a onda i kao gradonačelnik, izuzetno ponosan. Izgradili smo novu osnovnu školu Finida i novu osnovnu školu u Žbandaju, tri nova vrtića s jaslicama u Žbandaju, Dračevcu i Velom Maju. Uredili smo i vratili građane na rivu, nastavili s dovođenjem kanalizacije u sva porečka naselja, kao i s izgradnjom pročistača, a aktivno smo radili i na obnovi prometnica – dovršili smo porečku zaobilaznicu u punom profilu, obnovili neke od najfrekventnijih prometnica i pokrenuli projektiranje međuzaobilaznice koja će spojiti Gornje Špadiće s Osnovnom školom Finida i Facinkom. Tijekom četiri godine, do pojave epidemije koronavirusa, broj novih, cjelogodišnjih radnih mjesta stalno je rastao, a zahvaljujući jednom od najkvalitetnijih socijalnih programa u Hrvatskoj i brizi o svim generacijama Poreč je dvije godine za redom proglašen gradom s najboljom kvalitetom života u Hrvatskoj. Svoj rad temeljit ću, kao i do sad, na suradnji s građanima, otvorenosti i dostupnosti, te 10 glavnih točaka, rekao je među ostalim Peršurić.

Kandidat za zamjenika gradonačelnika je dosadašnji Peršurićev zamjenik Elio Štifanić, doktor znanosti iz znanstvenog polja ekonomije, a nedavno je stekao je i titulu sveučilišnog specijalista financijskog prava trgovačkih društava te je kao dogradonačelnik bio aktivan na području javne nabave, revizije i prijave projekata.

Na listi za gradsko vijeće se uz Peršurića kao nositelja nalaze Adriano Jakus, Nensi Beato Baturić, Zoran Rabar, Eugen Stanissa, Michela Bravar Kovačić, Dejvid Lakošeljac, Azra Brođanac, Andrea Crevato, Gordana Šušlljik, Karla Žužić, Roland Kosinožić, Toni Diklić, Marina Pacenti i Luka Simonetti.

Radi se, po Peršurićevim riječima, o mladim ljudima koji su puni ideja i uključeni u svakodnevni život grada u različitim sferama. "Među nama ima osoba koje se bave poljoprivredom, turizmom, ugostiteljstvom, obrazovanjem, oni su poduzetnici i obrtnici. Svatko će kroz svoju perspektivu pomoći da postanemo još kvalitetniji grad za život, grad koji brine o svim svojim generacijama, grad koji je lider. To su partneri od povjerenja u realiziranju i dovršavanju kapitalnih projekata za naš grad i sve Porečane", rekao je  Peršurić i naglasio kako su vodili računa o jednakoj zastupljenosti svih područja grada, gradskih i prigradskih naselja; zastupljenost žena je na razini 40%, a vodila se briga i o kontinuitetu te novim licima.

Peršurić je naveo i 10 točaka, na kojima će temeljiti svoj rad u idućem mandatu, dobije li povjerenje građana. To su: 

- To je osnova budućeg razvoja i perspektiva koju možemo ostvariti u našem gradu. Imam tim, konkretan program i snagu nastaviti s projektima koji će rezultirati još većim napretkom i jednakim razvojem svih mjesnih odbora. Vjerujem da skupa to možemo ostvariti, jednako kao što vjerujem da se rad, trud i poštenje uvijek isplate. Poreč će se nastaviti sigurno razvijati, biti kvalitetno mjesto za život i uvijek ćemo misliti o svakom svom stanovniku. Pozivam Vas da izađete na lokalne izbore i podržite listu IDS-a na kojoj sam nositelj i mene kao kandidata za gradonačelnika, a ja ću i dalje nastaviti raditi za sve vas istim tempom – svom snagom naprijed, a tutta forza Parenzo!, poručio je Peršurić. (dm)