Logo - www-parentium.com
Brzi servis, prodaja i otkup mobitela - La-Ri - Poreč - Kandlerova 6

Općina Tar-Vabriga raspisala natječaj za financiranje udruga

Foto: Tar (arhiva)
11.01.2021. (10:13)

Raspisan je javni natječaj za financijsku potporu programima i projektima udruga koji se financiranju iz

Proračuna Općine Tar-Vabriga.

Prijave se podnose za kratkoročne projekte, uglavnom jednokratne aktivnosti, u koje je uključen manji broj korisnika te koje se provode u toku jedne kalendarske godine, te za dugoročne i opsežne aktivnosti, u koje je uključen veći broj korisnika te koje se provode kontinuirano kroz duži niz godina.

Prijavu programa i projekata mogu podnijeti sve zainteresirane udruge sa sjedištem na području Općine ili udruge koje imaju članove s područja Općine.

Prijave programa/projekta podnose se na propisanim obrascima u pisarnici Općine ili se mogu preuzeti sa web stranica Općine.

Sve je informacije moguće dobiti slanjem upita na e-mail c.radoicovich@tarvabriga.hr, pozivom na broj 052/443-120 ili 091 443 0042. (ls)