Logo - www-parentium.com
Porsche Istra

Vižinada: Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Pixabay, ilustracija
17.10.2020. (11:28)

Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada objavilo je javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta. Radi se o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih općina Donja Mirna, Sveti Vital i Vižinada, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada predviđeno za zakup.

Zemljište se daje u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Više informacija ovdje.