Logo - www-parentium.com

Održana edukacija „Marketing u doba Corone – nova pravila igre“

17.10.2020. (11:07)

Prekjučer je u Domu obrtnika u sklopu manifestacije Mjesec poduzetništva u Poreču održana besplatna edukacija na temu „Marketing u doba Corone – nova pravila igre“ koju je vodila Irina Lovrić.

Dvadesetak je polaznika doznalo kako je doba COVID-a utjecalo na tržište i ravnotežu između ponude i potražnje, a samim time i na marketinške trendove koji su se pokazali najuspješnijima u doba korone. Uz pozitivne i negativne primjere iz prakse sudionici su doznali i neka od pravila marketinga koja u krizi treba primjenjivati ili izbjegavati te na koji način doći do svoje ciljane skupine i s njom komunicirati. Ovisno o industriji, poziciji potrošača i budžetima, potrebno je usvojiti nova pravila igre i neke trikove zanata koji će pomoći da uspješnost marketinških aktivnosti bude veća, a resursi zaštićeni i kvalitetno iskorišteni. (dp)