Logo - www-parentium.com
Cafe bar Soggiorno

Nova kreditna linija za poduzetnike i obrtnike u Istri, najpovoljniji uvjeti na tržištu

15.10.2020. (15:53)

Svečanim potpisivanjem ugovora za provedbu nove kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020.“, između Istarske županije, gradova Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Pula, Poreč, Rovinj i Vodnjan, poslovnih banaka, HBOR-a te Istarske razvojne agencije, danas je i službeno aktivirana nova i kreditna linija ukupnog potencijala od 385 milijuna kuna, pri čemu Istarska županija i gradovi subvencioniraju kamatu s jedan posto iz županijskog i gradskih proračuna.

Prema riječima obnašatelja dužnosti župana Fabrizija Radina radi se o 17. po redu kreditnoj liniji, a operativno ju provodi Istarska razvojna agencija.

-Riječ je o još jednoj pomoći koju zajednički daju Županija i istarski gradovi, u suradnji s poslovnim bankama koje djeluju na ovome području, s ciljem oporavka našeg gospodarstva, posebice malih i srednjih poduzetnika, obrtnika te zadruga, koje je najviše pogodila pandemija COVID-19, istaknuo je župan Radin.

Direktor Istarske razvojne agencije Boris Sabatti naglasio je kako po prvi put u kreditnoj liniji sudjeluje ovoliki broj banaka te skoro svi istarski gradovi. Kako je pojasnio, finalna kamatna stopa će se za nove investicije kretati u iznosu od 0,9 do 2 posto te za trajna obrtna sredstva u iznosu od 1,3 do 2,4 posto, prilikom čega je za obje namjene maksimalni iznos kredita 1,5 milijuna kuna uz maksimalan rok otplate 10 godina.

Ugovori su sklopljeni s osam poslovnih banaka koje su temeljem javnog poziva iskazale interes. Dodatno je sporazum sklopljen i s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj za čije će kredite konačna fiksna kamatna stopa iznositi 1 posto.

Namjena uključuje investicijske kredite, što podrazumijeva kupnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, nabavu novih proizvodnih objekata te obrtna sredstva do 30% iznosa kredita i kredite za trajna obrtna sredstva, što podrazumijeva nabavu sirovine, repromaterijala i troškove radne snage. Najniži iznos kredita iznosi 50.000,00 kuna u protuvrijednosti u EUR, a najviši u iznosu od 1.500.000,00 kuna u protuvrijednosti u EUR.

Za operativnu provedbu kreditne linije zadužena je i ove godine Istarska razvojna agencija, koja je unaprijedila svoju mrežnu infrastrukturu te se od ove godine Zahtjev za poduzetnički kredit predaje u digitalnom obliku odnosno putem online platforme na web stranicama Istarske razvojne agencije (www.ida.hr). (dp)