Logo - www-parentium.com
Viendel - Digitalni marketing

Općina Vrsar objavila javni poziv za financiranje projekata iz općinskog proračuna

Foto:arhiva
15.09.2020. (09:23)

Općina Vrsar objavila je javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz proračuna Općine za 2021. godinu.

Sredstva iz proračuna se osiguravaju za djelatnosti, projekte, programe i aktivnosti od interesa za Općinu, što uključuje predškolski odgoj i obrazovanje, školstvo i obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb, kulturu i tehničku kulturu, civilno društvo i poljoprivredu i gospodarstvo.

Pravo prijave imaju sve pravne osobe sa sjedištem na području Istre ako djeluju na području Općine Vrsar ili pružaju određene usluge građanima ove općine, osim udruga. Prijave se podnose do 28. rujna poštom ili osobno u Općinu. (ls)