Logo - www-parentium.com
Svijet elektronike - mi znamo s vašim računalom

Vrsar: U četvrtak pred vijećnicima izmjene propisa o komunalnoj naknadi i doprinosu

19.05.2020. (17:47)

Sjednica općinskog vijeća Vrsara najavljena za četvrtak 21. svibnja održat će se glasanjem putem e-maila, a pred vijećnike dolaze izmjene i dopune odluka o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi. 

Predložene izmjene uvjetovane su krizom nastalom zbog epidemije virusne bolesti COVID-19. Vijećnicima se tako predlaže da odobre da se 90% naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i 80% naplaćene komunalne naknade može koristiti i za druge namjene, različite od onih definiranih dosadašnjim odlukama, odnosno za podmirivanje svih rashoda i izdataka u općinskom proračunu. (dp)