Logo - www-parentium.com
Svjetleće reklame, natpisi, pokloni, oslikavanje itd...

U četvrtak zasjeda gradsko vijeće: odluke o oslobađanju plaćanja zakupnina i komunalne naknade

Gradska palača u Poreču
24.04.2020. (09:06)

Sljedeća sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča sazvana je za 30. travnja u 10 sati. Uslijed izvanrednih okolnosti, održat će se na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem elektroničke pošte. 

Poziv na Sjednicu i materijali dostupni su na gradskim web stranicama, a između ostalog raspravljat će se o oslobađanju plaćanja zakupnine za nekretnine u gradskom vlasništvu do okončanja obustave rada, a najkasnije  do 30. lipnja te o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u istom periodu sukladno prijedlogu odluke u materijalima.

Uz navedeno, odlučivat će se o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima vijeća te o statusu ukidanja javnog dobra za dvije nekretnine u stambenom naselju Poreč-Jug. (sj)