Logo - www-parentium.com
Porsche Istra

Javna rasprava o nacrtu Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu

08.11.2019. (10:00)

Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana izradio je Nacrt proračuna Općine Funtana za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu te ga dostavio Općinskom načelniku koji ga upućuje na javnu raspravu. 

Javna rasprava traje zaključno do četvrtka, 14. studenog 2019. godine do 14 sati.

Materijale možete preuzeti ovdje.