Logo - www-parentium.com
NLP dijagnostika - biorezonantna terapija, nelinearna analiza

Elektronički račun - besplatna edukacija za poduzetnike i obrtnike

Pixabay
18.09.2019. (12:52)

Udruženje obrtnika Poreč u suradnji s Financijskom agencijom organizira besplatnu  edukaciju za obrtnike i poduzetnikeu praksi. Edukacija pod nazivom „e-račun - elektroničko izdavanje računa u praksi” održat će se 24. rujna 2019 u kongresnoj dvorani Udruženja obrtnika Poreč. Početak je u 12 sati, a teme su uz e-račun vezani zakoni i propisi, e-račun u javnoj nabavi te razmjena računa u javnom i privatnom sektoru.

Kako smo već pisali, Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 94/18 i stupio je na snagu 1. studenog 2018. godine. Dana 1. srpnja 2019. godine stupila je na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Spomenuta obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu - do 200.000/500.000 kn).

Svi obrtnici i poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.

Isporučitelji (dobavljači) i nadalje će moći izdavati račune u papirnom obliku ako dobra i usluge isporučuju osobama izvan sustava javne nabave.

Prijava je poželjna zbog ograničenog broja mjesta. Na e-mail adresu tajnik@uoporec.hr potrebno je dostaviti ime i prezime, grad/općinu, kontakt telefon i naziv obrta. (dp)