Logo - www-parentium.com
Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore

DV Radost: poziv roditeljima (predškola)

Dječji vrtić Radost
10.09.2019. (12:02)

Dječji vrtić Radost obavještava roditelje da će se u pedagoškoj 2019./2020. godini provoditi obvezni program predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Odnosi se to na djecu koja jesu polaznici dječjih vrtića, kao i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija, te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program predškole traje minimalno 250 sati godišnje. Za djecu koja nisu polaznici dječjih vrtića program će se provoditi i u Dječjem vrtiću „Radost“ Poreč-Parenzo od 1. listopada 2019. do 30. svibnja 2020. godine.

Radi utvrđivanja točnog broja djece koja će biti uključena u ovaj program i organiziranja provođenja programa u Dječjem vrtiću „Radost“, pozivaju se roditelji djece rođene  do 31.ožujka 2014. godine, odnosno koja će do 31. ožujka 2020. godine navršiti 6 godina života, da se jave u Tajništvo Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč, Rade Končara 7, radnim danom od 9 do 11 sati, u vremenskom razdoblju od 10. do 18. rujna 2019. godine.

Uz zahtjev za upis dužni su priložiti navedene dokumente, a zahtjev mogu podignuti u tajništvu vrtića ili na Internet stranici vrtića: http://www.vrtic-radost-porec.hr/

Preuzimanja: