Logo - www-parentium.com
Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore

Prijedlog zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu donosi neprihvatljiva rješenja na pomorskom dobru

Arhiva
30.07.2019. (09:33) (Izvor:Pomorsko dobro - Link )

-Kao struka apsolutno smo protiv toga da se u postupak davanja koncesija na pomorskom dobru involvira Ministarstvo i ministar državne imovine. Za takav prijedlog ne postoji niti stručno niti pravno uporište. Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ne predstavlja imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske. U suprotnom stvaramo dodatnu ciljanu antinomiju pravnih normi koje uređuju institut pomorskog dobra, piše portal pomorskodobro.com.

Prema autoru, davanje koncesija na pomorskom dobru i koncesijska nadležnost isključivo treba biti uređena posebnim zakonom o pomorskom dobru koji se mora uskladiti sa Zakonom o koncesijama. Sve ostalo predstavlja neodgovornu i štetnu improvizaciju. Prema našoj ocjeni čini se da novim zakonskim prijedlozima lijepimo nered na već postojeći nered na pomorskom dobru sa nesagledivim posljedicama. 

Na kakve još probleme ukazuje struka i kakva rješenja nudi pročitajte ovdje.