Logo - www-parentium.com
Sajam pršuta u Tinjanu 2019.

Prijedlog Liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj 2019./2020. godini

Dječji vrtić Radost 2 Poreč
07.06.2019. (16:14) (Izvor:Grad Poreč - Link )

Na sjednici održanoj 6. lipnja 2019. godine Povjerenstvo za provođenje upisa u dječje vrtiće utvrdilo je Prijedlog Liste reda prvenstva upisa djece u dječje vrtiće i Odluku o odbijanju zahtjeva koji ne ispunjavaju uvjete iz poziva za upis djece u dječje vrtiće za pedagošku 2019./2020. godinu.

Informacije na mrežnim stranicama Grada Poreča. (kb)