Logo - www-parentium.com
Frigoservis Šime - klima uređaji

Završava li selektirani otpad na istoj hrpi? Ne, ako je pravilno odvojen!

23.04.2019. (10:32)

Hoće li smeće koje pravilno odvojimo u spremnike za papir, plastiku i staklo na kraju ipak završiti na istoj hrpi? Pitanje je to koje se zna čuti u gradu, jer mnogi su vidjeli da se sadržaj polupodzemnih spremnika i ekoloških otoka prazni u isti kamion. To je bacilo sumnju na sustav odvojenog prikupljanja - funkcionira li on doista kako bi trebalo?

Ima li smisla razdvajati otpad, ako će se u kamionu izmiješati, i završiti na istoj hrpi, skupa s ostalim kućnim smećem? Na ovu smo temu zatražili odgovore od gradskog komunalnog poduzeća Usluge.  

-Točno je da se polupodzemni spremnici svi prazne u isti kamion, ali nikako ne sve vrste otpada zajedno. U svakom obilasku prazni se samo određena, jedna vrsta otpada – papir, plastika, staklo ili miješani komunalni otpad. Ako je otpad pravilno sortiran, odnosno čist, odvozi se u ambalažni odjel ili u bokseve na deponiji gdje se dodatno selektira, preša i balira, odgovorili su Parentiumu iz Usluge.

Međutim, upozoravaju i da komunalci sve češće zateknu miješani komunalni otpad u spremnicima za selektivni otpad. Drugim riječima, u kontejnerima u kojima bi primjerice trebao biti samo papir, nađe se i kojekakvog drugog smeća. Takav se sadržaj više ne može tretirati kao papirnata sirovina i slati na daljnju preradu.

-Ako sirovina nije čista, a što je u posljednje vrijeme sve češće slučaj, tada se nažalost ta sirovina mora baciti, objašnjavaju iz Usluge. Usput su nam poslali fotografije sadržaja spremnika za papir. (dp)