Logo - www-parentium.com
Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore

17. sjednica Općinskog vijeća Funtane u četvrtak

Vijećnice i vijećnici Funtane
13.03.2019. (12:38)

U četvrtak, 14. ožujka 2019. godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama stare škole u Funtani održat će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana.

Vijećnice i vijećnici raspravljat će o temama iz predloženog dnevnog reda:

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice,
  3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
  5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine,
  6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
  7. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Funtana-Fontane radi izgradnje kružnog raskrižja Puntica.

(dp)