Logo - www-parentium.com
Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore

Usluga: obavijest o podjeli spremnika za otpad

11.02.2019. (09:07)

Iz gradskog komunalnog poduzeća Usluga Poreč obavještavaju korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da će se podjela individualnih spremnika u narednom razdoblju obavljati prema sljedećem planu:

Korisnici usluga u višestambenim zgradama na području naselja Čimižin, Gulići i Vranići će zajedničke spremnike dobiti u ponedjeljak, 11.02.

Sve informacije o podjeli spremnika mogu se dobiti u redovno radno vrijeme od 07:00 – 14:00 sati u Uredu za korisnike, Mlinska 1 ili na brojeve telefona 091/431 0107, 091 430 1435 ili putem e-mail: sinisa.terlevic@usluga.hr (Usluga/dp).