Logo - www-parentium.com
Pogrebne usluge Silentium

Jyotish – drevna vedska astrologija

06.04.2015. (09:23) Autor: Conny Petö Đeneš

Jyotish je kovanica od dvije sanskrtske riječi: Jyoti = Svjetlo i Išvara = Stvaratelj (dio boga koji stvara), tako da se može prevoditi kao Stvaratelj Svjetla ili kao Božansko Svjetlo. U svakom slučaju, sam naziv oslikava istinsko značenje Jyotiša – osvjetljava nam put do prosvjetljenja.

Jyotish vuče svoje korijenje iz davnih vremena, koja su postojala još i mnogo prije Veda… Mudrost Jyotisha koristili su i indijski mudraci/vidioci (Rišiji), koji su prije 6.000 godina proučavali način na koji je čovjekov život povezan s prirodnim ritmovima i kretanjima nebeskih tijela.

U pitanju je prije svega duhovna disciplina, čiji simbolički prikaz se ogleda upromatranju prostornih i uzročno posljedičnih odnosa u Univerzumu, ljudskomtijelu, umu i ponašanju. Taj simbolički prikaz objašnjen je matematičkim obrascima i formulama, korelativnošću međusobnog odnosa planeta, fiksnih zvijezda i ostalih astronomskih pojava. Kao takav, Jyotish je postao dio Veda (najstarijih svetih spisa); točnije pripada Vedangi koja je dio Veda i služi za njihovo pravilno izvođenje.

Integralni pristup Jyotisha, Ayurvede i Yoge

I Jyotish i Ayurveda sastavni su dio cjelovitog sustava, koji se naziva Yoga, čiji je cilj samorealizacija i dostizanje stanja Jedinstva. Zbog toga se ponekad nazivaju "Yogijska astrologija" i "Yogijska medicina". Sve troje sastavni su dio Veda.

Kada se sve 3 discipline koriste zajedno (Jyotish, Ayurveda i Yoga), postižu se najbolji rezultati, jer kroz njih koristimo najbolje tehnike za rad na fizičkom, astralnom i kauzalnom tijelu.

Pristup zdravlju sa stajališta Jyotisha je u odnosu na Grahe (planete), a ne doše (vata, pitta, kapha), jer svaka planeta sama po sebi predstavlja određenu došu. Zbog toga se kombinacijom Jyotisha i Ayurvede može napraviti još individualiziranija prehrana i rutina.

Ayurveda prvenstveno djeluje na nivou tijela, dok su remedijalne mjere na osnovi Jyotisha puno djelotvornije na emocionalno-mentalnom nivou (strahovi, brige, napetosti, emocionalne i mentalne nestabilnosti).

Također, Jyotish je najdjelotvorniji kod tzv. karmičkih bolesti, koje nisu rezultat sadašnjeg pogrešnog načina življenja, već predstavljaju dio "duga" koji nosimo sa sobom iz prethodnih života. To su bolesti koje nastaju zbog nejasnih i neodređenih uzroka. U takvim slučajevima Ayurveda služi samo kao pomoćno sredstvo, dok Jyotish igra glavnu ulogu.

U Ayurvedi prevladavaju tehnike usmjerene na zdravlje tijela, dok Jyotish preporučuje pristup unutarnjem biću (mentalnoj i emocionalnoj razini te razini duše) i okolini (Vastu). Pristup unutarnjem biću kombinacija je zadnja četiri uda Yoge (pratyahara, dharana, dyana i samadhi ili povlačenje osjetila prema unutra, koncentracija, kontemplacija i meditacija), i jyotish remedija kao što su: planetarna meditacija, upaje, yagye, korištenje dragog kamenja, yantri i vastu remedije.

Poveznica Ayurvede i Yoge je sa njezina prva četiri uda (yama, niyama, asana i pranayama ili pravila ponašanja, moralna načela, tjelovježba i vježbe disanja) čije je djelovanje više vezano za tjelesnu razinu.

Cilj integralnog pristupa Jyotisha, Ayurvede i Yoge je duboka transformacija, zdrav i ispunjen život u kojem koristimo svoj puni potencijal.

Cilj Jyotisha

Cilj Jyotisha nije predviđanje budućnosti, već proučavanje karmičkih uvjeta sa kojima se svaki pojedinac rodio, te njezino/njegovo usmjeravanje na put duhovne evolucije.

Kada bi sudbina bila determinirana (''zapisana''), kakvog bi onda smisla imalo znati što će se dogoditi?

Jyotish nam služi poput karte za:

4 životna cilja prema Jyotishu

  1. Dharma – predstavlja naš životni smisao i svrhu našeg rođenja, našu zadaću – ono što nas najviše ispunjava u životu. Bez toga život je besmislen i isprazan.
  2. Artha – se odnosi na bogatstvo i obilje, sve materijalne vrijednosti koje posjedujemo i koje nas okružuju. Bez toga život je težak, nezadovoljavajući i nemiran.
  3. Kama – je uživanje, opća sreća i zadovoljstvo. To se može odnositi na ljubav, seks, hranu, opće zdravlje, ples, glazbu i sl. Bez toga je život bezukusan.
  4. Mokša – ili Oslobođenje (duhovno) glavni je cilj Đjotiša. Odnosi se na iskustvenu i praktičnu spoznaju smisla i svrhe života, na duhovno prosvjetljenje. Ono označava stanje u kojem rabimo svoj puni potencijal.

Sva 4 cilja jako su važna i međusobno isprepletena, a Jyotish nam pomaže da ih osvijestimo i ostvarimo.

Medicinska astrologija

Medicinska astrologija jedna je od glavnih grana Jyotisha i dio je Ayurvede. Njezin cilj je da odgovori na pitanja kojim bolestima smo skloni, u kojim životnim periodima ćemo biti posebno osjetljivi, kakav će biti tijek naše bolesti i kako bismo potencijalnu bolest mogli ublažiti korištenjem različitih alternativnih metoda liječenja, a koje se trebaju kombinirati sa metodama klasične medicine.

U trenutku rođenja svakog čovjeka leži "zapisan" njegov životni zadatak, moguće bolesti, nasljedne osobine, te mogući kraj života. To se odražava i u genetskim predodređenostima. No ipak, radi se o vjerojatnostima, o tendencijama, a ne o determinaciji. O nama samima, o našoj slobodnoj volji, ovisi hoćemo li kroz život prolaziti poput lutaka na koncu ili ćemo život uzeti u svoje ruke i "iskrojiti" ga onako kako želimo.

Još je Hipokrit, naš otac medicine, govorio da nijedan liječnik nema pravo da se nazove liječnikom ukoliko ne vlada astrologijom.

U indijskoj tradiciji Jyotish je oduvijek bio sastavni dio Ayurvedske medicine, te se primjenjivao u dijagnosticiranju bolesti. Sva relevantna istraživanja govore da 95 posto bolesti potiče upravo od stresa, odnosno iz našeg krivog načina življenja. Jyotish nam pomaže da na suptilnoj razini otkrijemo kako stres prelazi u tijelo i izaziva bolest.

Medicinska astrologija znanstveno proučava kretanje planeta i njihov utjecaj na ljudsku konstituciju (prakriti), život i poremećaje (vrikriti). Jyotish astrologija je utemeljena na konceptu povezanosti svake od planeta sa specifičnim tjelesnim tkivima, te se razmatraju planetarna kretanja i njihove pozicije i utjecaj na naš um, tijelo i svijest, odnosno na tjelesno i mentalno zdravlje.

One zauzimaju različita mjesta u našim natalnim kartama (Janma Kundali). Prema njihovom određenom mjestu u natalnoj karti, možemo vidjeti koja je naša priroda i ponašanje (Prakriti) te koji su poremećaji (Vrikriti). Jyotish astrologija također prihvaća terapiju Panchamahabhutas. Zbog toga devet planeta mogu biti povezane sa pet bazičnih elemenata, kao što slijedi:

Planetarne Panchabhautic komponente i poveznice sa Ayurvedskim doshama:

Za više informacija i upite pogledajte na http://jyotish.nebeska-harmonija.hr