Logo - www-parentium.com
Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore

Struja iz Krškog do 2043. godine

11.12.2003. (Izvor:večernji list) Hrvatsko-slovenska nuklearna elektrana u Krškom (NEK) svoj bi radni vijek mogla završiti tek 2043. godine, što je 20 godina dulje nego što je predviđeno.
Izrada prijeko potrebne studije osjetljivosti produljenja rada nuklearke počet će iduće godine, a konačna odluka o tome bit će poznata 2012. godine, javio je jučer Radio Slovenija.
Nakon što je promjenom parogeneratora i drugim investicijskim održavanjem nuklearka svoju snagu povećala osam posto i radni joj vijek produljen do 2023. godine, sada njezini upravljači tvrde da bi taj za Hrvatsku i Sloveniju važan elektroenergetski objekt struju mogao proizvoditi još dva dodatna desetljeća.
Nuklearka se na svim dosadašnjim međunarodnim testovima sigurnosti i pouzdanosti rada pokazala kao dobro održavana. Među argumentima za produljenje radnog vijeka NEK-a navode se i primjeri sličnih nuklearki u drugim zemljama za koje je planirano da rade 40 godina, ali im je vijek trajanja produljen. Budući da je nuklearka u Krškom rađena po američkoj tehnologiji, navodi se podatak da je od 114 američkih nuklearki produljenje radnog vijeka odobreno za 30 elektrana, a za mnoge se postupak još vodi.
Radni vijek svojim nuklearkama Francuzi namjeravaju produljiti čak 30 godina.
Vlado ZAGORAC