Logo - www-parentium.com

Porečki vijećnik Adriano Jakus o programu zaštite divljači i obnovi zgrade Policijske postaje Poreč

Teško da će državni novac namijenjen popravku zgrade Policijske postaje Poreč biti iskorišten do kraja godine
04.12.2021. (09:25)

Napisala Kristina Flegar
Snimio Dražen Požarić

Vijećnik Adriano Jakus (IDS) na nedavnoj je sjednici Gradskog vijeća dao inicijativu za hitnu izradu programa zaštite divljači na području Poreča. Tim bi dokumentom Grad regulirao način postupanja s divljim životinjama koje je sve češće moguće zateći u naseljenim područjima. Istovremeno bi, sugerira Jakus, zajedno s MUP-om trebalo izraditi protokol za postupanje u takvim slučajevima, i to prije nego li problem eskalira.

- Radi se o gorućem problemu, ne samo kod nas, već u većini gradova Istre, pa i drugih dijelova Hrvatske. U naseljima, po vrtovima, na ulicama i trgovima pojavljuje se sve veći broj životinja. Razlozi su kompleksni i brojni, a prvenstveno su to nagla urbanizacija, nekontrolirano građenje uzrokovano mogućnostima legalizacije bespravnih objekata, opći trend nastavka ilegalne gradnje, posebno van naselja, zatim ograđivanje velikih kompleksa zemljanih površina, posebno kampova, poljoprivrednih kompleksa, uzgajališta stoke te promjene, odnosno nestanak prirodnog staništa i prirodnog okruženja u kojem divljač boravi. Za to smo većinom sami krivi, jer zauzimamo prirodna staništa divljači, pojasnio je Jakus.

- Sve je u redu dok na parcelama vidimo srne, zečeve i fazane, ali stvari se drastično mijenjaju kad dođu divlje svinje, lisice, čagljevi i vrane. Tada nastaju problemi i panika. Na području našeg grada obitava određeni broj divljači koja izravno ne ugrožava građane, ali je u pojedinim slučajevima moguća ugroza zdravlja zbog zoonoza, kao i imovine - radi naleta na divljač automobilom te uništavanja ograda i usjeva ili pak ometanje mira građana stvaranjem buke ili grupiranjem životinja. Preporuka je poštivati načela socijalnog kapaciteta, kao što je to slučaj u zemljama srednje i zapadne Europe, poručio je vijećnik.

Puno gradova i općina je program donijelo prije pet, šest i više godina

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove Morena Mičetić Fabić je kazala da je program zaštite divljači u postupku donošenja te će ga dovršiti do kraja godine ili najkasnije u prvom kvartalu 2022. Vezano za ovu problematiku krajem prošle godine su kontaktirali s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim lovačkim savezom. Izrada se odužila jer su odredbe zakona bile dosta neodređene, a tumačenja različita, rekla je također pročelnica, napominjući da će program vrijediti deset godina.

Ne čudim se takvom odgovoru jer znam kakva je procedura u kontaktu s ministarstvima naše države. No, puno gradova i općina je program donijelo prije pet, šest i više godina. Smatram da je to nužno ugledati se na te jedinice lokalne samouprave i što prije donijeti program, komentirao je Jakus, sugerirajući i da se konzultiraju s Lovačkim društvom „Zec“ i Lovačkim savezom istarske županije.

Kako (ne) napreduje obnova derutne zgrade Policijske postaje Poreč

Vijećnika Jakusa je zanimalo i što je s najavljenom obnovom derutne zgrade Policijske postaje Poreč. Naime, krajem prošle godine je u Saboru prihvaćen amandman IDS-a, pa je 10 milijuna kuna iz državnog proračuna rezervirano upravo za tu namjenu.

- Do danas nisam primijetio nikakve pripremne, a kamoli neke veće građevinske radove na toj zgradi. Hoće li MUP predviđena sredstva i uložiti te hoće li, osim vanjske obnove kroz eventualnu energentsku obnovu, rekonstruirati i interijer, a posebno prostor za stranke, kako građani više ne bi bili prisiljeni čekati u enormnim redovima i to izvan zgrade?, pitao je, ponadavši se da ta sredstva nije „popapala maca“.

Gradonačelnik Loris Peršurić je prenio informaciju koju je dobio od MUP-a, a to je da je „projektna dokumentacija krenula“ i da je projekt kandidiran na natječaj za sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, budući da bi od 10 milijuna kuna, nakon obnove krova, fasade i stolarije, ostalo premalo za unutrašnjost. Sredstva Fonda bi iskoristili za vanjsku obnovu zgrade, pa bi novcem iz državnog proračuna mogli obnoviti prijemni dio i cijeli interijer. Ukoliko projekt ne „prođe“ na natječaju Fonda, obnovit će fasadu i prijemni dio. Peršurić je rekao i da ne vjeruje da će državni novac uspjeti iskoristiti do kraja godine te je za očekivati da će to učiniti tijekom 2022. Naglasio je da su ponovno uputili amandman kako bi spriječili da neiskorišteni novac bude preusmjeren za neku drugu namjenu te da im je obećano da će on i u sljedećoj godini ostati za zgradu porečke policije.

- Nadam se da ćemo do kraja mandata tu zgradu ipak obnoviti i da ćemo isto pokrenuti za zgradu Lučke kapetanije. Oba ta objekta su u vlasništvu Republike Hrvatske i u najgorem su stanju od većine objekata u našem gradu, što samo govori kako Država brine o našoj imovini. Molim da Grad Poreč sa svojim pročelnicima i službama bude u tome uporan, a mi ćemo kao Gradsko vijeće donositi zaključke i nadležnima u Zagrebu slati primjedbe kako bi sve to bilo što prije ostvareno, kazao je vijećnik.

Na to je gradonačelnik predložio da u ime Gradskog vijeća nadležnima upute požurnice za uređenje zgrada policije i Lučke kapetanije. Napomeno je da su to dva najkritičnija objekta u državnom vlasništvu, ali ne i jedina.

Adriano Jakus je ovom prigodom i prisegnuo kao vijećnik, budući da nije bio u mogućnosti prisustvovati prethodnim sjednicama.

Adriano Jakus prisegnuo kao vijećnik
Adriano Jakus prisegnuo kao vijećnik