Logo - www-parentium.com
Mađioničar Albin - iluzionist

Kako funkcionira lokalna samouprava: Održana prva edukacija na široki spektar tema

27.09.2021. (11:42)

U petak i subotu u Velikoj gradskoj vijećnici u Poreču održana je edukacija za zainteresirane gradske vijećnike, načelnike okolnih općina, članove vijeća mjesnih odbora, pročelnike, predstavnike udruga civilnog društva i ostale na temu „Kako funkcionira lokalna samouprava“.

Dvodnevna edukacija obradila je vrlo široki spektar tema, usko povezanih uz funkcioniranje jedinica lokalne samouprave: sustav lokalne samouprave, tijela gradske vlasti i uprave, djelokrug, ovlasti i obaveze gradova, kako djelovati u općem javnom interesu, etika i integritet u lokalnoj zajednici. Razgovaralo se o tome čemu služi Poslovnik i kako ga primjenjivati, o sukobu interesa, suradnji vijeća i gradonačelnika, suradnji s građanima i participativnom budžetiranju. Nadalje, prisutne se informiralo o temama kakve su suradnja sa civilnim sektorom, zagovaranje interesa, društvene mreže i umijeće javnog komuniciranja, konflikti i kako ih inteligentno riješiti, mjesna samouprava, Savjet mladih, komunalno gospodarstvo– vodno gospodarstvo– gospodarenje otpadom i zelene javne politike, lokalni, ekonomski i održivi razvoj, financiranje i proračun grada, fondovi EU, civilna zaštita, vatrogastvo i spašavanje.

Obuku su provodili Sonja Marohnić Horvat, pročelnica iz Novske, Tomislav Kozina, zamjenik ravnatelja Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije i Ante Mađerić, pročelnik iz Rijeke. Prisutna je bila i Nives Kopajtich Škrlec, Koordinatorica poslova za Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj

Kroz suradnju s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj, prvu edukaciju takve vrste na području Poreštine organizirao je Grad Poreč. (dp)