Logo - www-parentium.com
Brzi servis, prodaja i otkup mobitela - La-Ri - Poreč - Kandlerova 6

Kakvoća mora na plažama u Istarskoj županiji uglavnom izvrsna

18.06.2019. (08:36)

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 4. do 15. lipnja proveo drugo ovogodišnje ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka. Na 212 zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na 4 mjerne točke (Valbandon – Plaža, Općina Fažana; AC Bi Village – Plaža Bival, Općina Fažana; Barban – Blaz, Općina Barban i Uvala Valdibora – ronilački klub, Grad Rovinj) ili u 1,83 % uzoraka zabilježena je dobra kakvoća.

Na 2 mjerne točke (Fažana-Dječje igralište, Općina Fažana; AC Marina – Uvala, Općina Raša) ili u 0,92 % uzoraka zabilježena je tek zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Na lokacijama Rabac naselje – AC Maslinica I, Rabac naselje – AC Maslinica II, AC Marina – Pozicija II i Trget – plaža Get zabilježeno je kratkotrajno onečišćenje koje je prestalo unutar 24 sata te su rezultati potom bili izvrsni odnosno dobri.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na web stranicama.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 17 0C do 24,8 0C dok se temperatura zraka kretala od 19,8 0C do 31,0 0C. (kb)