Logo - www-parentium.com
HAK Auto-klub Poreč

Kreće podjela kompostera

18.03.2019. (18:34)

U utorak, 19. ožujka 2019. Usluga Poreč krenut će s podjelom kompostera za korisnike koji su se na njih odlučili, i to prema sljedećem planu: Finida, Novo naselje, Naselje bolnica, Čimižin, Špadići, Garbina, St. Molindrio, St.Vergotini i Gulići/Vranići.

Korisnicima će biti dodijeljen komposter zapremnine 370 litara u kojeg se odlaže biootpad (primjerice, sirovi ostaci od voća i povrća, lišće, uvelo cvijeće, pokošena trava, talog kave, talog čaja i drugo). Usluga Poreč kompost ne odvozi, već on ostaje korisnicima na korištenje prilikom sadnje ili gnojidbe travnjaka, povrtnjaka, voćnjaka itd. (kb)