Logo - www-parentium.com
Mobilna i web aplikacija koja ti omogućava brzo i jednostavno plaćanje parkiranja, bez dodatnih troškova

Stranke se uoči lokalnih izbora pozivaju na poštivanje Zakona o ravnopravnosti spolova

27.10.2012. (08:15)

Održana V. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, pozivaju se stranke da uoči lokalnih izbora 2013. poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova. Svega je 12% članica općinskih vijeća i nezadovoljavajućih 22% vijećnica u gradskim vijećima i županijskim skupštinama.

U organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske u Šibeniku se 26. listopada 2012. godine, održala V. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, na kojoj su se okupili predstavnici i predstavnice 15 županijskih povjerenstava i Grada Zagreba. Na Koordinaciji je izražena zabrinutost zbog trajne podzastupljenosti žena u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Posebno je naglašena zabrinutost zbog svega 12% članica općinskih vijeća i nezadovoljavajućih 22% vijećnica u gradskim vijećima i županijskim skupštinama. Koordinacija upućuje javni poziv političkim strankama i drugim predlagateljima da poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova na lokalnim izborima 2013. godine i uvrste najmanje 40% podzastupljenog spola/žena na kandidacijske liste na svim razinama.

Zaključeno je da će Ured za ravnopravnost spolova u suradnji sa županijskim povjerenstvima i nevladinim udrugama odmah krenuti u kampanju na području svih županija s ciljem podizanja svijesti o neprihvatljivosti isključenosti žena iz procesa političkog odlučivanja na lokalnim razinama.

Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova apelira na javne i privatne medije, posebice televizijske i radijske postaje s nacionalnim i lokalnim koncesijama, da do održavanja lokalnih izbora 2013. godine osiguraju više medijskog prostora za emisije i priloge na temu političke participacije žena, te da odvoje dio oglasnog prostora za emitiranje TV i radijskih spotova, koji pozivaju na obvezu poštivanja Zakona o ravnopravnosti spolova prilikom sastavljanja kandidacijskih lista.

Koordinacija je donijela zaključke o donošenju i provedbi akcijskih planova za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine na županijskoj razini.