Za energetsku obnovu višestambenih zgrada više od 1,5 milijuna kuna, FZOEU sufinancira polovinu

Lokalno
01.07.2015 07:30
D. Požarić
1
1
Gradsko poduzeće Stan d.o.o. za upravljanje nekretninama redovno se prijavljuje na Program energetske obnove višestambenih zgrada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji nudi mogućnost sufinanciranja energetskih pregleda i certificiranja, izradu projektne dokumentacije za projekt obnove, te sufinancira mjere povećanja energetske učinkovitosti, odnosno energetsku obnovu zgrade.
Na natječaje je dosad iz Poreča prijavljeno radova u ukupnoj vrijednosti 1.564.750 kuna, od čega FZOEU sufinancira ili će sufinancirati sufinancirati 780.891 kuna.
Dvije su zgrade u Poreču, na adresama Massa Lombarda 2 i Vladimira Gortana 10, do sad prijavile sve mogućnosti sufinanciranja za energetsku obnovu zgrada, pri čemu je zgradi u ulici V.Gortana sveukupno odobreno 275.484 kuna sufinanciranja, a zgradi u ulici M. Lombarde 244.502 kuna.
Ove godine se na izradu projektne dokumentacije za izradu energetski učinkovite ovojnice prijavilo 8 zgrada, a za energetske certifikate i preglede 16 zgrada.
Sveukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije za osam zgrada na adresama Ive Lole Ribara 22, Trg kneza Branimira br. 1, 5 i 6, Kaštelir 18, Mate Balote 18 i Massa Lombarda 16 je 160.216 kuna, a FZOEU bi izradu projektne dokumentacije sufinancirao s 158.466 kuna. Za zgradu na adresi Pionirska 3, čija je vrijednost izrade projektne dokumentacije 37.500 kuna, još uvijek se čeka odluka Fonda.
Za sufinanciranje izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata prijavljeno je 16 zgrada, i to s adresa: Pionirska 3, Vjekoslava Spinčića 3, Trg kneza Branimira 1,5 i 6, Mate Balota 2 i 18, Massa Lombarda 16 i 22, Ive Lole Ribara 22, Ročka 21, Poreč, te Dalmatinska ulica br. 54 i 56 u Vrsaru i Kaštelir 18 u Općini Kaštelir-Labinci. Sveukupna vrijednost izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata za navedene zgrade je 105.070 kuna, od čega bi 41.978 kuna sufinancirao FZOEU.
Zgrade na adresi Ive Lole Ribara 22, Trg kneza Branimira 1, 5 i 6, Mate Balote 18, Massa Lombarda 16, Pionirska 3, Poreč te Kaštelir 18, do 28. svibnja 2015. prijavile su se i dobile sredstva za energetski pregled, certifikat i projektnu dokumentaciju.
Energetskim pregledom zgrade i izradom energetskog certifikata utvrđuje se početno stanje, tj. energetski razred zgrade, te se sastavlja prijedlog mjera povećanja energetske učinkovitosti s procijenjenim smanjenjem potrošnje energije. Izradom projektne dokumentacije naglasak se stavlja na mjeru povećanja energetske učinkovitosti, odnosno povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice. Konačno, energetskom obnovom višestambenih zgrada sufinanciraju se radovi i stručni nadzor njihove provedbe, te se provode radovi kroz nekoliko grupa: toplinska zaštita elemenata vanjske ovojnice, centralni sustavi grijanja i potrošnja tople vode, sustav fotonaponskih kolektora, te unutrašnja rasvjeta zajedničkih prostora koja mora biti barem 20% učinkovitija.
Procjenjuje se da se primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnja toplinske energije za grijanje može peterostruko smanjiti, čime se povećava sama ugoda stanovanja, potrošnja i režijski troškovi, stoga će Stan d.o.o i dalje nastaviti s prijavom višestambenih zgrada u Program energetske obnove. (Grad Poreč)
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti