U utorak 14. travnja na rasporedu 117. sjednica Gradskog poglavarstva sa čak 15 točaka dnevnog reda

Lokalno
12.04.2009 00:00
D. Požarić
1
1
Na temelju članka 60. Statuta Grada Poreča Gradonačelnik grada Poreča Edi Štifanić sazvao je 117. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Poreča, koja će se održati u Maloj vijećnici Grada Poreča, Obala maršala Tita 5/I u utorak, 14. travnja 2009. godine u 13 sati.
Za rad sjednice predložen je sljedeći Dnevni red:
 1. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski izvještaj Gradske knjižnice Poreč za 2008. godinu (Izvjestiteljica: Vesna Kordić)
 2. Donošenje:
  • Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Poreča za 2009. godinu;
  • Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Poreča za 2009. godinu. (Izvjestiteljica: Vesna Kordić)
 3. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča u 2009. godini (Izvjestiteljica: Vesna Kordić)
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom 2008. godinu i Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Poreča za 2009. godinu (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Poreča (u k.o. Žbandaj, naselje Dekovići) (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)
 6. Donošenje Zaključka o reguliranju statusa zakupnika poslovnih prostora Grada Poreča kojima ističe Ugovor o zakupu (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)
 7. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva dobra u općoj upotrebi za k.č.br. 619/2 i k.č.br. 3809 k.o. Poreč (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)
 8. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja po natječaju za zamjenu nekretnina u naselju Stranići, k.o. Nova Vas (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)
 9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja po natječaju za zamjenu nekretnina u naselju Fuškulin, k.o. Fuškulin (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)
 10. Donošenje Odluke o davanju pismene Suglasnosti trgovačkom društvu T- Mobile Hrvatska d.o.o. Zagreb na zemljištu u vlasništvu Grada Poreča (pored nogometnog igrališta-SC Veli Jože) (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)
 11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za davanje u dugoročni zakup nekretnine k.č.br. 6/1 po novoj oznaci 6/5 k.o. Poreč (u neposrednoj blizini Ville Polesini) (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)
 12. Potvrđivanje Rješenja Gradonačelnika o produženju radnog vremena ugostiteljskom obrtu "Atelier" ( za 13. i 21.03.2009.) (izvjestitelj: Gradonačelnik)
 13. Donošenje Zaključka o odobravanju korištenja javnih površina, u svrhu postavljanja montažnih objekata - kioska za obavljanje gospodarske djelatnosti za 2009. godinu (Izvjestitelj: Milan Laković)
 14. Prijedlog Plana godišnjeg održavanja čistoće Grada Poreča i Usluge Poreč d.o.o. za 2009. godinu (Izvjestitelj: Milan Laković)
 15. Prijedlog Plana godišnjeg održavanja zelenih površina za 2009. godinu (Izvjestitelj: Milan Laković)
 16. Razno.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti