Strategija razvoja Vižinade teška 63 milijuna kuna

Lokalno
04.12.2015 09:15
D. Požarić
1
1
Vijeće Općine Vižinada razmatralo je prijedlog proračuna za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 15,7 milijuna kuna. Najveća ulaganja u idućoj godini, prema prijedlogu proračuna, odnose se na nastavak gradnje kanalizacije u Vižinadi, drugu fazu obnove kuće Maraston u kulturno-turistički centar, gradnju dječjeg vrtića koja se proteže i na 2017. godinu, te rekonstrukciju nerazvrstane ceste Bajkini - Nardući - Vrbani, pojasnio je općinski načelnik Marko Ferenac.
Dodao je da se gradnja vrtića i rekonstrukcija cesta planiraju financirati iz sredstava EU-a kroz Mjeru 7 za koju se objavljivanje natječaja očekuje iduće godine.
Manji proračun za 2015.
Uređenje kulturno-turističkog centra financirat će se uz pomoć sredstava Ministarstva turizma, za što je u rujnu ove godine Općina podnijela prijavu Fondu za turizam. Vrijednost sva ova četiri projekta u sljedećoj godini iznosi 10 milijuna kuna, naglasio je Ferenac. Nakon rasprave dogovoreno je da vijećnici do 8. prosinca dostave amandmane na prijedlog proračuna, koji će se potom ponovo naći pred njima.
Prije rasprave o proračunu za iduću godinu Vijeće je donijelo odluku o smanjenju ovogodišnjeg proračuna. Tako će umjesto planiranih 15,8 milijuna izmijenjeni proračun za 2015. iznositi 9,8 milijuna kuna. Razlog smanjenja proračuna je izostanak realizacije nekih projekta, a najveći dio od čak 2,7 milijuna kuna odnosi se na gradnju kanalizacije u Vižinadi. Naime, dio radova, pa time i troškova, prenosi se u iduću godinu pa se taj iznos ove godine smanjuje jer će se prikazati po ostvarenju, dakle u proračunu za iduću godinu.
Vijeće je prihvatilo program ukupnog razvoja općine Vižinada kao strateški razvojni dokument na razini jedinice lokalne samouprave. Strateške smjernice Programa ukupnog razvoja općine Vižinada u potpunosti su usklađene i odgovaraju strateškim smjernicama Županijske razvojne strategije, naglasio je predstavnik izrađivača Euro konzaltinga Davor Škrtić.
Općina Vižinada ima razvijeno gospodarstvo, modernu infrastrukturu, čistu prirodu, očuvanu kulturnu baštinu, visoku kvalitetu života, a i privlačno je mjesto za život i rad. U svrhu ispunjavanja razvojne vizije Vižinade predložena su tri strateška cilja koja obuhvaćaju ključne prioritete i razvojne mjere, odnosno projekte.
Ukupno 29 projekata
Prioriteti općine Vižinada između ostalog su financiranje projekata civilnog, gospodarskog i javnog sektora, a sve u skladu s mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. godine. Temeljem SWOT analize i kreirane vizije razvoja općine Vižinada definirana su tri strateška cilja usklađena s razvojnim strategijama višeg reda, a to su razvoj konkurentnog gospodarstva, podizanje kvalitete života i efikasnije upravljanje resursima. Svaki od ovih strateških ciljeva sadrži dva ili više prioriteta u kojima je sadržan veći broj mjera, odnosno razvojnih projekta.
Realizacija mjera, odnosno razvojnih projekta dovodi do ispunjenja definirane strategije razvoja općine Vižinada. Strategijom je predviđeno ukupno 29 prioritetnih razvojnih projekata ukupne vrijednosti 63 milijuna kuna. Realizacija projekta ili početak realizacije planiran je u razdoblju od 2015. do kraja 2020. godine. (M. RIMANIĆ)
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti