Savjet za gospodarstvo i poduzetništvo gradskog SDP-a poglavarstvu poslao prijedlog antirecesijskih mjera

Lokalno
05.03.2009 00:00
D. Požarić
1
1
U namjeri da pomogne u prepoznavanju te saniranju šteta nastalih ekonomskom krizom koja je, prema njihovu mišljenju, sve prisutnija i u Gradu Poreču, gradska organizacija SDP-a Poreča konstatira da je došlo vrijeme suočiti se sa istom i izraditi konkretne mjere pomoći ugroženoj privredi, te najugroženijim grupama građana.
Dopis koji je poglavarstvu uručen službeno preko gradske pisarnice poslala nam je zamjenica predsjednika Gradske organizacije SDP-a Poreč Snježana Mekota, a prenosimo ga u cijelosti.
Poštovani članovi Poglavarstva Grada Poreča.
SDP Grada Poreča, u namjeri da pomogne u prepoznavanju te saniranju šteta nastalih ekonomskom krizom koja je, prema našem mišljenju, sve prisutnija i u Gradu Poreču, konstatira da je došlo vrijeme suočiti se sa istom i izraditi konkretne mjere pomoći ugroženoj privredi, te najugroženijim grupama građana.
Svjedoci smo sve većih troškova kredita na podignute zajmove kod banaka, pa i na one koje podižemo da bi sanirali stare uvećane dugove, sve manje količine novca na tržištu ( i tako skupog ) za eventualno vatrogasno poboljšanje likvidnosti, sve manje ugovorenih poslova po sve lošijim cijenama i uvjetima plaćanja, sve manje potrošnje po ugostiteljskim i trgovačkim objektima, te velike neizvjesnosti u pogledu nadolazeće turističke sezone.
Sve to, a i niz drugih faktora koji direktno ili indirektno opterećuju ionako sve tanji “ takuin „ , uzrokom su kontinuiranom smanjenju broja rednih mjesta odnosno zatvaranju starih i neotvaranju novih.
Stoga predlažemo da se :
 • smanje svi troškovi uređenja prostora u vlasništvu Grada, kao i dobava
 • novog namještaja i opreme;
 • maksimalno smanje sve intelektualne usluge predviđene proračunom;
 • ne ugovaraju novi poslovi koji se financiraju iz prodaje gradske imovine;
 • sredstva dobivena prodajom imovine usmjere na vraćanje podignutih kredita za izgradnju sportske dvorane;
 • hitno izvrši reprogram podignutih kredita te trenutna kamata smanji sa 8.5% na 4.5%;
 • ne poveća broj uposlenika te smanji broj honorarno zaposlenih;
 • produži rok plaćanja komunalnih usluga i doprinosa, sa mogućom
 • otplatom na rate;
 • štedi na troškovima zalijevanja, košnje i uređenja zelenih površina;
 • gradske manifestacije svedu na što je moguću manju mjeru;
 • ukine spomenička renta;
 • maksimalno smanje tekuće donacije;
 • smanje troškovi uredskog materijala i utrošene energije;
Nabrojat ćemo samo neke stavke proračuna na kojima je moguće ostvariti uštede :
 • materijal i sirovine 2.000.000.00 kn
 • energija 5.500.000.00
 • tekuće i investiciono održavanje 8.000.000.00
 • zakupnine i najamnine 9.200.000.00
 • intelektualne usluge 8.500.000.00
 • tekuće donacije 15.000.000.00
 • uredska oprema i materijal 1.600.000.00
 • ostala nematerijalna proizvodna imovina  7.600.000.00
Predviđamo da se preraspodjelom i smanjenjem kamata u proračuna mogu ostvariti uštede od oko 20.000.000.00 kn
Ušteđena sredstva prethodno navedenim a i drugim mjerama upotrijebiti za :
 • subvencioniranje kamata na kredite malim i srednjim poduzetnicima;
 • preuzimanje garancija otplata kredita davanjem jamstava od strane Grada;
 • stimuliranje ( novčano) upošljavanja svakog novog uposlenog radnika sa boravkom na području Grada;
 • smanjenje najma javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada;
 • izgradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama, te oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa i naknade procentualno po svakom novom uposlenom radniku;
 • promociju Grada kao turističke destinacije i to za potrebe privatnih iznajmljivača, hotelijera i ugostitelja.
Jednako tako, teško stečenu, proračunsku kunu trošiti upošljavanjem poduzeća, obrta i građana grada Poreča kako bi se naš novac prelio u ruke naših građana a samim time, kroz porez na dohodak, ponovno u gradsku blagajnu.
Vjerujemo da je došlo vrijeme da Grad Poreč izvrši REBALANS PRORAČUNA i to u korist prethodno navedenih činjenica a jednako tako  izvrši i izmjene koje proizlazi iz evidentnog minusa u realizaciji  proračuna za 2008.g. koji se procjenjuje na cca.15.000.000.00 kn.
Ne smijemo dozvoliti da u vrijeme recesije“ Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzećima iznose ( prema sadašnjem proračunu ) 50. 000. 00 kn.
Ukoliko ste zainteresirani nudimo i svu moguću stručnu pomoć prilikom sastavljanja i donošenja REBALANSA PRORAČUNA.
Gradska organizacija SDP-a Poreč
Savjet za gospodarstvo i poduzetništvo
 Zamjenica predsjednika Gradske organizacije SDP-a Poreč
Snježana Mekota
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti