Rezultati porečke ankete Mladih HNS-a

Lokalno
09.01.2005 00:00
Izvor: mg
D. Požarić
Željko Bubičić, predsjednik Mladih HNS-a Istre, poslao nam je slijedeći tekst u kojem se analiziraju rezultati ankete provedene među porečkim mladima:

Mladi HNS-a Istarske županije u sklopu projekta na državnom nivou u subotu su ispred Lacopa u Poreču proveli anonimnu anketu među mladima te ih anketirali o njihovom slobodnom vremenu, nekim političkim stavovima i mogućnostima unapređenja aktivnosti za mlade.

Slijede rezultati kako razmišljaju mladi Porečani.

Prosječna dob anketiranih je 24 godine, anketirani su mladi od 18 do 30 godina.

Od toga 8% je bilo učenika, 27% studenata, 6% nezaposlenih, 27% ih ima privremeno zaposlenje a 32% ih ima stalan posao.
Na pitanje kako provode svoje slobodno vrijeme odgovoreno je da se najviše druže sa prijateljima u kafićima, čitaju knjige, novine i časopise te se koriste Internetom.
Gotovo svi misle da ima malo ili da uopće nema sadržaja za mlade.
Najviše ih smatra da je problem u nedostatku centara za mlade, prostora za dvoranski sport i rekreaciju te u nepostojanju udruga za mlade.
Čak njih 64% smatra da gradske vlasti nedovoljno skrbe o potrebama mladih.
81% bi dio svog slobodnog vremena rado provelo radeći u nekoj od udruga gdje bi se najviše voljeli baviti područjem kulture i humanitarnim aktivnostima.
Interesantno je da bi se čak 45% mladih rado uključilo u rad u nekom od podmladaka političkih stranaka.
Stranke koje mladi Porečani najviše preferiraju jesu SDP. IDS i HNS jer smatraju da se te stranke najviše zalažu za interese mladih, međutim misle da bi mogli i više.
80% anketiranih mladih Porečana misli da će izaći na slijedeće lokalne izbore, a 64% anketiranih zna za koju će stranku glasati. Od tih najodlučniji su redom glasači HNS-a, IDS-a, i SDP-a. Najviše mladih koji još ne znaju kome će dati glas na idućim lokalnim izborima jesu mladi koji preferiraju stranke kao HDZ i HSP. Zanimljivo je spomenuti da od 94 anketiranih Porečana nijedan se nije odlučio za slijedeće 4 stranke: HSS, HSLS, DC i LS.
Većina se ne slaže sa tvrdnjom da mlade ne interesira politika i rad političkih stranaka.
Čak 32% anketiranih misli da su političari nečasni ljudi i da gledaju samo svoje interese. Smatraju da bi se interesi mladih poštovali kada bi se dalo veći prostor i utjecaj mladima u politici.
Gotovo svi drže da bi stranke morale dati više prostora nestranačkim osobama i stručnjacima.
77% ih smatra da izlaskom na lokalne izbore mogu utjecati na političke prilike u gradu u kojem žive.
Gotovo svi će glasati po svom uvjerenju a ne za stranku ili koaliciju za koju budu glasali i ostali ukućani.
53% ih misli da je samo djelomično točno da nevladine organizacije mogu napraviti više od političara i gradskih vlasti.
Gotovo svi smatraju da se gradonačelnika treba birati izravno a ne preko lista političkih stranaka ili koalicija.

Mladi HNS-a će istu anketu provesti na još većem uzorku u Poreču i Puli te na još nekim manjim i ruralnijim mjestima u Istri te različitim lokacijama kako bi uzorak bio vjerodostojniji.
Ista anketa može se ispuniti i na internetu na stranici www.hns.hr/istarska.
Rezultati za cijelu Istru te Hrvatsku objaviti će se po završetku projekta.

Ova anketa je Mladima HNS-a priprema za nadolazeće lokalne izbore i već isplanirane konkretne aktivnosti kojima ćemo se boriti za interese mladih građana Istre kod županijskih i lokalnih vlasti.
Potaknuti činjenicom da u Istri postoje velike razlike u standardu i velike razlike u odnosu unutrašnjost i obala, te selo – grad, mladi HNS-a u skladu sa novim političkim i gospodarskim programom HNS-a koji glavnu okosnicu stavlja na jačanje srednje klase i ujednačavanju šansi, krenu u borbu za jednake uvjete u školovanju i prilikom zapošljavanja.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti