Poziv: podnošenje prijava za razrez gradskih poreza

Lokalno
22.02.2016 09:17
D. Požarić
1
1
Upravni odjel za proračun i gospodarstvo Grada Poreča objavio je Poziv za podnošenje prijave za razrez gradskih poreza Grada Poreča za 2016. godinu. Pozivaju se pravne i fizičke osobe da, u skladu s Odlukom o porezima Grada Poreča, do 31.ožujka 2016. godine dostave prijavu za razrez gradskih poreza na kuće za odmor i na tvrtku ili naziv.
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Prema članku 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i članka 8. Odluke o porezima Grada Poreča -pročišćeni tekst propisano je da su obveznici poreza na kuće za odmor pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Poreča.
POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV
Prema članku 42. Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i članka 13. Odluke o porezima Grada Poreča -pročišćeni tekst propisano je da porez na tvrtku ili naziv plaćaju osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirani su za obavljanje djelatnosti. (Obveza prijave je do 30. travnja 2016.godine)
Za nepodnošenje prijave propisana je u članku 89. Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave novčana kazna u visini od 500,00 do 25.000,00 kn pravnoj ili fizičkoj osobi, i odgovornoj osobi u pravnoj osobi kazna od 1.000,00 do 10.000,00 kn.
Obrasce za prijavu možete dobiti na pisarnici Grada Poreča ili na web stranici Grada Poreča, www.porec.hr.
Popunjenu prijavu treba dostaviti na adresu Grad Poreč, Obala maršala Tita 5, 52440 Poreč ili na e-mail:
Preuzimanja: 
  • [dok1]
  • [dok2]
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti