Poreč: Prijavljena nabava još jednog e-mini busa

Grad Poreč Lokalno
29.01.2024 12:08
D. Požarić
SCeoPIyad-a01.jpg
SCeoPIyad-a01.jpg
Raspitali smo se u porečkoj gradskoj upravi kako napreduje projekt javnog gradskog prijevoza električnim mini autobusom, je li postojeći kapacitet dovoljan, hoće li biti novih vozila i linija, vozimo li se u njima više ljeti ili zimi i još ponešto. Evo što su nam odgovorili.

Je li kapacitet postojeće linije dovoljan za sadašnje potrebe putnika, ili postoji potreba za dodatnim autobusom i linijom? Ako je planirana nabavka novog autobusa, kada se očekuje da će biti dostupan?

Pilot projekt javnog gradskog prijevoza Grada Poreča električnim mini autobusom, implementiranim u sklopu EU projekta SUTRA, obuhvaćao je nabavu jednog električnog mini autobusa ukupnog kapaciteta 20 putnika plus vozač. S obzirom na činjenicu da šire gradsko područje obuhvaća 53 naselja površine od gotovo 140 četvornihi kilometara, prilikom planiranja ruta prometovanja istog prioriteti su bili uslugom pokriti čim je moguće veći broj mjesnih odbora u kojima živi najveći broj stanovnika, osigurati dovoljno često prometovanje na rutama, kako bi usluga prijevoza korisnicima pružila komoditet, te bila svrsishodna. Nadalje, planiramo tijekom pet godina prikupljati kvalitativne i kvantitativne podatke o stvarnim potrebama korisnika, koji će kasnije poslužiti kao ulazni podaci za provedbu analize kako i na koji način postaviti održive, svrsishodne i kvalitetne temelje daljnjem razvoju koncepta uspostave usluge ''zelenog'' javnog gradskog prijevoza na području Grada Poreča. Naposlijetku, radi se i na sustavnoj edukaciji građana, nastojanju da se promijene ustaljene navike i usvojeni obrasci ponašanja građana po pitanju korištenja osobnih vozila, nudeći ''zelenu'' uslugu javnog gradskog prijevoza.
[photo-asset name="06XjCyX1E-a02l.jpg"]
Sustav javnog gradskog prijevoza trenutno sedam dana u tjednu, cijele godine prometuje na dvije linije, a kapacitet se pokazao dostatnim za sadašnje potrebe putnika:
Linija 1: Autobusni kolodvor Poreč – Lacop – Mate Vlašića – Stancija Portun – Antonci – Kosinožići – Vežnaveri – Nova Vas – Mihatovići – Kukci – Vranići – Vrh Špadići, – Donji Špadići – cesta NC-PO180 (zapadna strana naselja Mate Balota) – Novo naselje jug – Autobusni kolodvor Poreč i
Linija 2: Autobusni kolodvor Poreč – Lacop – Mate Vlašića – Stancija Vodopija istok – Červar Porat – Stancija Vodopija zapad – Veli Maj – Mali Maj – NC-PO -180 (zapadna strana naselja Mate Balota) – Autobusni kolodvor Poreč.
- Budući da je Poreč po broju stanovnika i dalje premalen za klasični gradski prijevoz, stalno tražimo dodatne mogućnosti za širenje usluge kroz prijavu novih projekata na dostupne, kako nacionalne, tako i fondove Europske unije. Već smo prijavili nabavu još jednog e-mini busa, te uskoro očekujemo rezultate i odgovor, kažu u gradskoj upravi.
Saznali smo i podatak da korisnici uslugu javnog gradskog prijevoza koriste jednakim intenzitetom tijekom ljetnog i zimskog razdoblja godine, i to na obje linije podjednako, uz konstatni porast korištenja usluge. Također, tijekom ljetnog perioda godine primjetno je znatno povećanje broja turista koji koriste navedenu uslugu javnog gradskog prijevoza tijekom boravka na području grada.
 [photo-asset name="a0e6NmIaI-a03.jpg"]
 

Planira li se povećanje broja linija gradskog električnog autobusa na istočni smjer prema Svetom Lovreču?

- Dugoročni ciljevi su širiti navedenu javnu uslugu i čim veće područje grada pokriti uslugom javnog gradskog prijevoza, prvenstveno imajući na umu istočni i južni dio grada.
Kako je već spomenuto, zbog geografskih karakteristika i s obzirom na činjenicu da Poreč pokriva veliko područje s relativnom malim ukupnim brojem stanovnika, prilikom planiranja smjerova širenja usluge u obzir će se uzeti svi do sada prikupljeni podaci i provedene analize na koji način poboljšati postojeću uslugu, te na koji način i kojom dinamikom širiti navedenu uslugu na istočni (smjer Baderna) i južni dio grada (smjer Mugeba-Fuškulin-Dračevac).
Povezivanje s okolnim općinama uvelike ovisi o aktivnosti općina i dogovoru o sufinanciranju takvih oblika prijevoza ili njihovom samostalnom kandidiranju takvih projekata, kažu u Gradu.

Postoji li (makar za budućnost) plan integracije gradskog električnog autobusa s drugim oblicima javnog prijevoza u jedinstveni sustav, u cilju poboljšanja pristupačnosti usluge u dodatnim dijelovima grada u odnosu na aktualnu situaciju?

- Grad Poreč izradio je čitav niz strateških dokumenata na temu energetski održivog razvoja, prilagodbe klimatskim uvjetima, klimatske neutralnosti, a tu je i analiza trenutnog stanja u sektoru prometa, u sklopu koje je mapiran potencijal te su evidentirane potrebe Grada Poreča za uvođenjem inovativnih rješenja, tehnologija i koncepata. Sve je to učinjeno ili se radi s ciljem postizanja nulte emisije CO2, odnosno dekarbonizacije sektora prometa u periodu do 2050. godine.
- Svi navedeni dokumenti sadrže točno propisane mjere, čijom se implementacijom imaju postići spomenuti ciljevi. Koncept uvođenja multimodalnih rješenja u sektoru prometa zastupljen kako u mjerama, tako i strateškim dokumentima. Jedan je od primjera prekogranične suradnje i poticanja koncepta multimodalnog prijevoza autobusna vikend linija koja u ljetnom periodu prometuje na relaciji Trst-Poreč, a za korisnike s biciklima bila besplatna.
- Zahvaljujući pilot projektu javnog gradskog prijevoza i drugim implementiranim rješenjima u sektoru prometa, kao i činjenici da je od lipnja 2023. godine član međunarodne mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa, Europska unija prepoznala je Poreč kao mali grad - primjer dobre prakse.
Prijevoz učenika osnovnih škola i eventualna integracija tih dviju usluga nije moguća jer zakon propisuje točno definirane uvjete za prijevoz učenika u zasebnim vozilima, bez vanjskih korisnika, rekli su nam u gradskoj upravi.

Fotogalerija

© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti