Pazin - Lakota propada, potok jedva diše, u jamu se ispuštaju fekalije a Grad šuti

Istra
07.06.2018 11:17
D. Požarić
Pazinska jama (foto: www.central-istria.com)
Pazinska jama (foto: www.central-istria.com)
Suzana Jašić, vijećnica Gradskog vijeća Grada Pazina poslala je pazinskom gradonačelniku otvoreno pismo u kojem upozorava na opasnost od odlagališta građevinskog otpada Lakota, ugroženost potoka i ispuštanju fekalija u jamu.
Evo sadržaja otvorenog pisma:

Pazin – Lakota propada, potok jedva diše, u jamu se ispuštaju fekalije a Grad šuti

Nakon obilne kiše 31. svibnja na odlagalištu inertnog građevinskog otpada Lakota u Pazinu otvorila se velika i duboka rupa, a Pazinčica se u potpunosti zabijelila. Do toga je, navodno, došlo zbog popuštanja svoda betonskog tunela koji ispod nasute mase sprovodi bujične vode prema Pazinčici. Izazvana je prirodna i ekološka katastrofa o kojoj su izvijestili gotovo svi relevantni lokalni i nacionalni mediji, dok na web stranicama Grada Pazina nema niti jedne riječi ili slike koja bi dala naslutiti da Grad, Lakota i Potok stanuju u istom gradu.
Lijepo je što su predstavnici gradskih tvrtki i službi ponudili objašnjenja na upit novinara Glasa Istre, ali neshvatljivo je da se Grad Pazin i njegov gradonačelnik u proteklih tjedan dana nisu proaktivno obratili javnosti. Zanimljivo je da volonteri i volonterke Građanske inicijative „Naš Potok“ transparentno i redovito informiraju javnost o situaciji i izvršenim prijavama.
Poštovani gradonačelniče, nedostatak službenih informacija plodno je tlo za nastanak i širenje raznih glasina, zabrinutosti i nepovjerenja. Za početak, i u što skorijem roku, informirajte nas što je Grad Pazin sve poduzeo, što poduzima i što kani poduzeti u nalaženju potrebnih odgovora i rješenja. Nadamo se i vjerujemo da će Grad Pazin nastojati prikupiti sve potrebne informacije ili koordinirati njihovo prikupljanje od strane relevantnih institucija, a potom i izvijestiti javnost što se točno dogodilo 31. svibnja i zbog čega? Tko je odgovoran? Iz dostupnih informacija može se saznati da su Hrvatske vode vlasnik podzemnog bujičnog tunela, a Grad Pazin lokacije koju je odredio za odlaganje građevnog otpada koji se za tu namjenu koristi od 2015., iako je zatrpavanje počelo mnogo ranije. Jesu li oborinske vode u projektu primjereno planirane i izvedene? Što su prilikom gradnje tunela isplanirali i utvrdili projektant, izvođač i nadzor? Je li kanal uopće bio predviđen za nasipavanje, do koje težine i kojim materijalom? Na osnovu kojih se ispitivanja odobrilo da se inertni otpad skladišti direktno iznad vodozaštićenog područja, odnosno na osnovu kojih se ispitivanja pokrenula izrada nekoliko planova za daljnju namjenu Lakote (parkiralište, rekreacija i slično)? Tko će, kako i u kojem roku štetu sanirati, uključujući štetu kanala, ali i čišćenje vodotoka i podzemlja? Koje su posljedice ove katastrofe po zaštićeno područje Pazinčice, njegov vodotok, floru i faunu? U kojoj je mjeri stradao biljni i životinjski svijet te koja je količina materijala stigla u podzemlje i je li se unutra nataložila? Kakvi su razmjeri štete i kakve su projekcije buduće štete? U kojem se roku predviđa izrada plana sanacije te početak sanacije?
Ukoliko je točno da su Grad Pazin i komunalna tvrtka Usluga za ovaj problem znali već neko vrijeme, što je konkretno napravljeno da bi se spriječilo ili ublažilo najgore? Građani i građanke su o bijeloj bujici koja teče u potok upozoravali još lani prije ljeta, a posebice nakon ljeta kad je bijela bujica bila sve učestalija. GI „Naš Potok“ je 25. ožujka ove godine kontaktirao Grad Pazin koji im je odgovorio da je Usluga nakon uvida utvrdila da je došlo do zapunjenja taložnice, što je uslijed velikih količina kiše dovelo do procjeđivanja kamenog mulja te je taložnica tada očišćena. Nadalje, šetači izvještavaju da je rupa počela nastajati prije više od mjesec dana, a sve više kola i informacija da je pred mjesec dana izvršen pregled tunela i Lakote o čijim su nalazima izvješteni Grad i Usluga, te građani mole da ih se o tome informira.
Javnost se pita nije li se ova katastrofa mogla spriječiti ili umanjiti pravovremenim ispitivanjima i sanacijom, odnosno barem upozorenjem da je područje nestabilno kad se za to saznalo? Zamislimo da je netko nastradao? Kakva su predviđanja stručnjaka o mogućem daljnjem urušavanju? Očekuje li se daljnje urušavanje? Postoji li opasnost klizišta i u kojoj mjeri? Što ukoliko urušena i blatna bujica stigne do potoka? Na koji način se Grad priprema za najgori scenarij, s obzirom da vrijeme nije naklonjeno gledanju u nebo? Kao što vidite, poštovani gradonačelniče, pitanja ima mnogo. Ne morate odgovoriti na sve u istome danu, no Vaša je dužnost pravovremeno i odgovorno komunicirati s javnosti, neovisno o tome je li riječ o negativnim ili pozitivnim događajima. A kad već pitam, ponovo bih pitala i za fekalije koje su PONOVO 28. svibnja i 4. lipnja puštene u Jamu (ponedjeljci). Fotografije i prijave službama 112 postoje, ne postoji samo jedno: odgovor zbog čega se krivac već godinama ne pronalazi? To je nepojmljivo i neprihvatljivo.
Apeliram da na sutrašnjoj sjednici Gradskoga vijeća dopunimo točku dnevnog reda na kojoj ćete nas izvijestiti o tome što ste poduzeli, s kojim informacijama raspolažete i što dalje namjeravate poduzeti vezano za Lakotu i Pazinčicu, ali i ispuštanje fekalija u Jamu, da redovito aktivno i sveobuhvatno obavještavate javnost, da u što skorijem roku organizirate javnu tribinu na kojoj će zainteresirana javnost moći postavljati pitanja i dobiti relevantne odgovore.
Zahvaljujem na pažnji i djelovanju, gradska vijećnica i građanka Grada Pazina, Suzana Jašić. (dp)
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti